ЧОУ Азбуки

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧОУ АзбукиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 69,51
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 32
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 66,50, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 77,28
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 55,72
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00


Потребителски рейтинг за ЧОУ Азбуки


Общ среден рейтинг на ЧОУ Азбуки по мнение на родители и ученици:
2,4 от максимум 5 точки, базирани на 21 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,4 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,2 от 5
Оценка на дисциплината - 2,5 от 5
Оценка на материалната база - 2,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧОУ Азбуки чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS