Математика - Национално Класиране за 5 и 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Юли 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Хитър Петър Габрово
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 5 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
3 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 84,03 80 100,0 97 76,0 45 75,4 13,5 65,9 140 93,4 21 81,5 48 96,1 0 0,0
4 - Мартин Дамянов Неев София СМГ 5 59,50 80 100,0 90 70,5 32 54,1 5 27,3 135 90,1 0 0,0 37 74,5 0 0,0
5 - Калина Александрова Николова София СМГ 5 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
6 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
7 - Боил Юлиянов Христов София СМГ 5 79,28 73 91,4 101 79,1 48 80,3 11 54,5 145 96,7 0 0,0 48 96,1 28 56,9
8 - Яна Цветанова Василева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 72,96 73 91,4 86 67,4 45 75,4 12 59,1 140 93,4 14,5 57,4 33 66,7 0 0,0
9 - Георги Дианов Динков София СМГ 5 69,52 72 90,1 84 65,9 60 100,0 0 0,0 140 93,4 0 0,0 45 90,2 23 47,1
10 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 5 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
11 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 5 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
12 - Теодор Живков Танков Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 70,41 71 88,9 90 70,5 39 65,6 19 90,9 130 86,8 8 33,3 28 56,9 0 0,0
13 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 5 77,76 70 87,7 83 65,1 30 50,8 18 86,4 140 93,4 25 96,3 32 64,7 0 0,0
14 - Атанас Николаев Митрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 63,30 70 87,7 87 68,2 54 90,2 5,5 29,5 0 0,0 22 85,2 41 82,4 0 0,0
15 - Дарин Венциславов Хитов Плевен МГ Гео Милев 5 39,89 70 87,7 0 0,0 36 60,7 10 50,0 110 73,5 1 7,4 0 0,0 0 0,0
16 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 90,57 69 100,0 126 90,1 57 95,1 18 86,4 145 96,7 21 81,5 42 84,3 0 0,0
17 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 6 87,98 68 98,6 98 70,2 57 95,1 19 90,9 135 90,1 24 92,6 39 78,4 0 0,0
18 - Константин Христов Илиев София СМГ 5 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
19 - Галин Атанасов Иванов Варна МГ Петър Берон 5 45,21 68 85,2 84 65,9 51 85,2 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 95,36 67 97,1 140 100,0 60 100,0 19 90,9 145 96,7 24 92,6 45 90,2 0 0,0
21 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 6 92,67 67 97,1 133 95,0 57 95,1 19 90,9 150 100,0 24 92,6 41 82,4 44 88,2
22 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 6 90,12 67 97,1 108 77,3 60 100,0 21 100,0 145 96,7 22 85,2 37 74,5 0 0,0
23 - Михаела Филипова Гледачева София ПЧМГ 6 87,53 67 97,1 112 80,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 24 92,6 39 78,4 28 56,9
24 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 85,36 67 84,0 100 78,3 60 100,0 17 81,8 130 86,8 17 66,7 50 100,0 0 0,0
25 - Веселин Димитров Митев Варна МГ Петър Берон 5 31,26 67 84,0 85 66,7 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 5 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
27 - Константин Каменов Каменов София СМГ 5 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
28 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 5 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
29 - Виктор Пламенов Койчев София СМГ 5 75,16 66 82,7 108 84,5 51 85,2 15 72,7 130 86,8 15 59,3 0 0,0 27 54,9
30 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 5 66,42 66 82,7 115 89,9 48 80,3 8 40,9 130 86,8 0 0,0 42 84,3 0 0,0
31 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 6 92,97 65 94,3 140 100,0 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 44 88,2 34 68,6
32 - Мартин Евгениев Генчев Варна МГ Петър Берон 5 68,53 65 81,5 96 75,2 54 90,2 11 54,5 135 90,1 0 0,0 44 88,2 0 0,0
33 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 5 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
34 - Вая Симеонова Григорова София СМГ 6 63,88 64 92,9 108 77,3 48 80,3 21 100,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 - Калина Кръстева Костова София СМГ 5 53,86 64 80,2 115 89,9 42 70,5 7 36,4 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 6 87,30 63 91,4 105 75,2 57 95,1 15 72,7 145 96,7 23 88,9 45 90,2 44 88,2
37 - Калоян Ангелов Георгиев София СМГ 5 50,75 63 79,0 107 83,7 33 55,7 10 50,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 - Михаил Цветанов Димитров София 125 СОУ 5 46,58 63 79,0 0 0,0 48 80,3 8 40,9 115 76,8 0 0,0 24 49,0 0 0,0
39 - Калоян Христов Янчев Варна МГ Петър Берон 5 31,75 63 79,0 0 0,0 42 70,5 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 - Камелия Росенова Райчева София СМГ 5 28,35 63 79,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 6 83,59 62 90,0 122 87,2 60 100,0 13 63,6 145 96,7 18 70,4 46 92,2 34 68,6
42 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 5 82,45 62 77,8 89 69,8 42 70,5 20 95,5 130 86,8 24 92,6 42 84,3 0 0,0
43 - Илия Димитров Томов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 78,45 62 90,0 112 80,1 57 95,1 13 63,6 150 100,0 14 55,6 32 64,7 0 0,0
44 - Иван Росенов Маринов София СМГ 5 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
45 - Симеон Бориславов Дачев София СМГ 5 57,77 62 77,8 104 81,4 48 80,3 14 68,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
46 - Петър Борисов Дамянов София 125 СОУ 5 42,28 62 77,8 78 61,2 33 55,7 8 40,9 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 6 84,99 61 88,6 140 100,0 60 100,0 18 86,4 145 96,7 24 92,6 36 72,5 21 43,1
48 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 5 74,15 61 76,5 101 79,1 42 70,5 12 59,1 135 90,1 14 55,6 44 88,2 0 0,0
49 - Ву Суан Фонг София СМГ 5 34,80 61 76,5 61 48,1 30 50,8 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 6 83,98 60 87,1 105 75,2 60 100,0 21 100,0 145 96,7 21 81,5 36 72,5 29 58,8
51 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 5 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
52 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 5 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
53 - Мартин Димитров Димитров София 125 СОУ 5 67,17 60 75,3 107 83,7 33 55,7 0 0,0 135 90,1 23 88,9 38 76,5 0 0,0
54 - Димитър Руменов Пандев Варна МГ Петър Берон 5 52,96 60 75,3 101 79,1 42 70,5 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 - Исидор Илиянов Хлебаров София СМГ 5 51,87 60 75,3 83 65,1 39 65,6 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
56 - Виктория Бойкова Петрова Варна ОУ П. Р. Славейков 5 51,46 60 75,3 83 65,1 33 55,7 16 77,3 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
57 - Теодор Кирилов Кирилов София СМГ 5 47,94 60 75,3 95 74,4 33 55,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 - Калоян Димов Милев Варна МГ Петър Берон 5 31,10 60 75,3 75 58,9 0 0,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 - Георги Ивов Цонков София СМГ 6 74,59 59 85,7 105 75,2 57 95,1 17 81,8 140 93,4 13 51,9 27 54,9 29 58,8
60 - Павел Василев Георгиев София СМГ 6 74,55 59 85,7 126 90,1 60 100,0 9 45,5 145 96,7 0 0,0 33 66,7 18 37,3
61 - Константин Константинов Грозданов  София ПЧМГ 6 67,90 59 85,7 115 82,3 48 80,3 12 59,1 140 93,4 8 33,3 0 0,0 20 41,2
62 - Лъчезар Михайлов Жеков Хасково ПМГ Б. Петканчин 5 58,46 59 74,1 107 83,7 45 75,4 2 13,6 115 76,8 13 51,9 33 66,7 12 25,5
63 - Мартин Радославов Иванов София СМГ 5 52,66 59 74,1 101 79,1 42 70,5 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Йоана Тихомирова Монова София 125 СОУ 5 46,22 59 74,1 78 61,2 42 70,5 8 40,9 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
65 - Дария Климентова Господинова София СМГ 5 33,35 59 74,1 101 79,1 48 80,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Спас Жеков Димитров София СМГ 5 78,11 58 72,8 98 76,7 60 100,0 5 27,3 145 96,7 23 88,9 42 84,3 0 0,0
67 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 6 68,43 58 84,3 119 85,1 45 75,4 13 63,6 150 100,0 0 0,0 0 0,0 35 70,6
68 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 6 60,24 58 84,3 119 85,1 0 0,0 17 81,8 135 90,1 0 0,0 40 80,4 0 0,0
69 - Стилиян Купенов Кожухаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 51,28 58 72,8 72 56,6 39 65,6 0 0,0 110 73,5 7 29,6 30 60,8 0 0,0
70 - Мартин Пламенов Ангелов Варна МГ Петър Берон 5 35,41 58 72,8 0 0,0 39 65,6 4 22,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
71 - Михаела Иванова Цанкова София ЧОУ Св. София 5 26,14 58 72,8 0 0,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 0 0,0 32 64,7 0 0,0
72 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 6 93,35 57 82,9 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 50 100,0 43 86,3
73 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 89,46 57 82,9 122 87,2 48 80,3 21 100,0 150 100,0 20 77,8 49 98,0 0 0,0
74 - Виктор Ивайлов Кожухаров Русе МГ Баба Тонка 6 76,18 57 82,9 119 85,1 0 0,0 15 72,7 150 100,0 24 92,6 50 100,0 0 0,0
75 - Даниел Пламенов Манчевски София СМГ 6 43,53 57 82,9 105 75,2 30 50,8 1 9,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Валентин Ивайлов Тонов Плевен МГ Гео Милев 5 33,76 57 71,6 0 0,0 39 65,6 7 36,4 0 0,0 0 0,0 31 62,7 0 0,0
77 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 6 85,11 56 81,4 108 77,3 54 90,2 19 90,9 145 96,7 24 92,6 0 0,0 33 66,7
78 - Павел Иванов Панев София СМГ 5 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
79 - Никола Детелинов Бачовски София СМГ 6 68,60 56 81,4 105 75,2 54 90,2 16 77,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 31 62,7
80 - Иван Валентинов Божанин София СМГ 5 68,09 56 70,4 105 82,2 36 60,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 49 98,0 17 35,3
81 - Ния Дилянова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 67,35 56 81,4 100 71,6 24 41,0 11 54,5 125 83,4 16 63,0 38 76,5 0 0,0
82 - Виктор Димитров Райков София СМГ 6 62,63 56 81,4 111 79,4 51 85,2 13 63,6 140 93,4 0 0,0 0 0,0 17 35,3
83 - Ивайло Бисеров Георгиев Варна МГ Петър Берон 5 60,51 56 70,4 94 73,6 45 75,4 9 45,5 135 90,1 0 0,0 34 68,6 0 0,0
84 - Алекс Петров Петров София СМГ 5 59,40 56 70,4 118 92,2 51 85,2 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5
85 - Георги Димитров Вълков София СМГ 5 49,44 56 70,4 76 59,7 33 55,7 9 45,5 125 83,4 0 0,0 0 0,0 15 31,4
86 - Камен Данаилов Прангов София СМГ 5 48,65 56 70,4 73 57,4 27 45,9 8 40,9 130 86,8 0 0,0 0 0,0 19 39,2
87 - Николай Младенов Младенов София СМГ 5 45,95 56 70,4 93 72,9 36 60,7 8 40,9 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - До Виет Къонг София СМГ 6 91,71 55 80,0 126 90,1 60 100,0 20 95,5 145 96,7 22 85,2 50 100,0 43 86,3
89 - Емили Емилова Хаджииванова Варна МГ Петър Берон 5 67,42 55 69,1 77 60,5 48 80,3 18 86,4 120 80,1 10,5 42,6 26 52,9 0 0,0
90 - Георги Николаев Атанасов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 66,93 55 80,0 94 67,4 57 95,1 0 0,0 140 93,4 20 77,8 27 54,9 0 0,0
91 - Ивана Евгениева Кацарска София СМГ 6 55,87 55 80,0 98 70,2 30 50,8 21 100,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Иван Йорданов Илиев София 125 СОУ 5 39,27 55 69,1 72 56,6 0 0,0 12 59,1 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,60 54 78,6 115 82,3 54 90,2 17 81,8 150 100,0 26 100,0 40 80,4 0 0,0
94 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 5 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
95 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 5 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
96 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 81,38 54 78,6 111 79,4 57 95,1 17 81,8 135 90,1 19 74,1 35 70,6 0 0,0
97 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 5 70,95 54 67,9 82 64,3 36 60,7 14 68,2 135 90,1 15 59,3 43 86,3 0 0,0
98 - Теодор Николаев Николов Стара Загора ПМГ Гео Милев 6 66,68 54 78,6 115 82,3 57 95,1 7 36,4 145 96,7 20 77,8 0 0,0 0 0,0
99 - Елисавета Росенова Недялкова София СМГ 5 64,81 54 67,9 104 81,4 48 80,3 12 59,1 125 83,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
100 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 6 58,36 54 78,6 111 79,4 54 90,2 13 63,6 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 30 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+