Математика - Национално Класиране за 5 и 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Юли 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 95,36 67 97,1 140 100,0 60 100,0 19 90,9 145 96,7 24 92,6 45 90,2 0 0,0
2 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 6 92,97 65 94,3 140 100,0 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 44 88,2 34 68,6
3 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 6 84,99 61 88,6 140 100,0 60 100,0 18 86,4 145 96,7 24 92,6 36 72,5 21 43,1
4 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 6 92,67 67 97,1 133 95,0 57 95,1 19 90,9 150 100,0 24 92,6 41 82,4 44 88,2
5 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 6 84,10 44 64,3 133 95,0 60 100,0 0 0,0 150 100,0 17 66,7 44 88,2 37 74,5
6 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 6 87,69 53 77,1 129 92,2 54 90,2 15 72,7 140 93,4 26 100,0 44 88,2 0 0,0
7 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 5 74,23 32 40,7 128 100,0 48 80,3 21 100,0 130 86,8 0 0,0 38 76,5 17 35,3
8 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
9 - До Виет Къонг София СМГ 6 91,71 55 80,0 126 90,1 60 100,0 20 95,5 145 96,7 22 85,2 50 100,0 43 86,3
10 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 90,57 69 100,0 126 90,1 57 95,1 18 86,4 145 96,7 21 81,5 42 84,3 0 0,0
11 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 6 88,67 45 65,7 126 90,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 37 74,5
12 - Траяна Иванова Енчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,31 48 70,0 126 90,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 21 81,5 37 74,5 0 0,0
13 - Александър Стоянов Недков София СМГ 6 86,46 47 68,6 126 90,1 57 95,1 17 81,8 145 96,7 23 88,9 45 90,2 40 80,4
14 - Диян Христинов Димитров София СМГ 6 83,31 53 77,1 126 90,1 60 100,0 21 100,0 140 93,4 17 66,7 41 82,4 28 56,9
15 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 6 80,04 52 75,7 126 90,1 60 100,0 18 86,4 135 90,1 15 59,3 0 0,0 29 58,8
16 - Павел Василев Георгиев София СМГ 6 74,55 59 85,7 126 90,1 60 100,0 9 45,5 145 96,7 0 0,0 33 66,7 18 37,3
17 - Валентин Валентинов Найденов София СМГ 6 53,14 0 0,0 126 90,1 51 85,2 21 100,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Филип Георгиев Баев Варна МГ Петър Берон 6 46,70 0 0,0 126 90,1 54 90,2 10 50,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 - Захари Емилов Маринов Плевен СОУ Иван Вазов 6 75,07 48 70,0 125 89,4 60 100,0 16 77,3 150 100,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0
20 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 5 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
21 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 89,46 57 82,9 122 87,2 48 80,3 21 100,0 150 100,0 20 77,8 49 98,0 0 0,0
22 - Бояна Боянова Христова Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,11 41 60,0 122 87,2 51 85,2 21 100,0 145 96,7 25 96,3 42 84,3 0 0,0
23 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 6 83,59 62 90,0 122 87,2 60 100,0 13 63,6 145 96,7 18 70,4 46 92,2 34 68,6
24 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 78,48 40 50,6 122 95,3 45 75,4 12 59,1 145 96,7 18,5 72,2 50 100,0 0 0,0
25 - Александра Борисова Димитрова Силистра ОУ Отец Паисий 6 54,36 0 0,0 122 87,2 48 80,3 0 0,0 140 93,4 17 66,7 26 52,9 0 0,0
26 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 5 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
27 - Ангел Емилов Димитров София СМГ 6 64,60 45 65,7 121 86,5 54 90,2 18 86,4 135 90,1 0 0,0 0 0,0 16 33,3
28 - Цветан Христов Станчев София СМГ 5 59,69 44 55,6 121 94,6 48 80,3 14 68,2 105 70,2 0 0,0 0 0,0 24 49,0
29 - Димитър Иванов Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 6 69,52 0 0,0 120 85,8 60 100,0 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 19 39,2
30 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 6 93,35 57 82,9 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 50 100,0 43 86,3
31 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 6 90,13 51 74,3 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 22 85,2 38 76,5 50 100,0
32 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 6 84,42 48 70,0 119 85,1 60 100,0 17 81,8 145 96,7 24 92,6 32 64,7 0 0,0
33 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 5 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
34 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 5 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
35 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 6 80,68 41 60,0 119 85,1 54 90,2 17 81,8 145 96,7 0 0,0 41 82,4 34 68,6
36 - Виктор Ивайлов Кожухаров Русе МГ Баба Тонка 6 76,18 57 82,9 119 85,1 0 0,0 15 72,7 150 100,0 24 92,6 50 100,0 0 0,0
37 - Алекс Иванов Цветанов София СМГ 6 72,79 50 72,9 119 85,1 48 80,3 14 68,2 125 83,4 0 0,0 37 74,5 22 45,1
38 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 6 68,43 58 84,3 119 85,1 45 75,4 13 63,6 150 100,0 0 0,0 0 0,0 35 70,6
39 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 6 60,24 58 84,3 119 85,1 0 0,0 17 81,8 135 90,1 0 0,0 40 80,4 0 0,0
40 - Гергана Георгиева Вълкова София СМГ 6 58,82 43 62,9 119 85,1 51 85,2 17 81,8 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
42 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 5 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
43 - Алекс Петров Петров София СМГ 5 59,40 56 70,4 118 92,2 51 85,2 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5
44 - Петър Пламенов Петров Силистра СОУ Н. Вапцаров 6 52,16 0 0,0 118 84,4 60 100,0 18 86,4 0 0,0 7 29,6 32 64,7 0 0,0
45 - Александър Богомилов Кръстев София СМГ 6 40,61 45 65,7 118 84,4 42 70,5 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
46 - Ели Димитрова Витанова София ЧСОУ Свети Георги 6 38,52 0 0,0 118 84,4 51 85,2 0 0,0 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 - Даниел Цветанов Дамянов Монтана ПМГ 6 38,51 0 0,0 118 84,4 60 100,0 0 0,0 0 0,0 22 85,2 0 0,0 0 0,0
48 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,60 54 78,6 115 82,3 54 90,2 17 81,8 150 100,0 26 100,0 40 80,4 0 0,0
49 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 5 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
50 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 5 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
51 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 5 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
52 - Жаклин Александрова Катърджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 76,53 38 55,7 115 82,3 57 95,1 15 72,7 130 86,8 26 100,0 21 43,1 0 0,0
53 - Надежда Райкова Райкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 72,06 46 67,1 115 82,3 54 90,2 12 59,1 135 90,1 17 66,7 24 49,0 0 0,0
54 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 71,45 35 44,4 115 89,9 42 70,5 12 59,1 125 83,4 18 70,4 41 82,4 0 0,0
55 - Константин Константинов Грозданов  София ПЧМГ 6 67,90 59 85,7 115 82,3 48 80,3 12 59,1 140 93,4 8 33,3 0 0,0 20 41,2
56 - Теодор Николаев Николов Стара Загора ПМГ Гео Милев 6 66,68 54 78,6 115 82,3 57 95,1 7 36,4 145 96,7 20 77,8 0 0,0 0 0,0
57 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 5 66,42 66 82,7 115 89,9 48 80,3 8 40,9 130 86,8 0 0,0 42 84,3 0 0,0
58 - Димитър Светославов Младжов София СМГ 6 63,38 49 71,4 115 82,3 54 90,2 17 81,8 115 76,8 0 0,0 0 0,0 20 41,2
59 - До Хю Тунг София СМГ 6 60,39 45 65,7 115 82,3 54 90,2 10 50,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 20 41,2
60 - Тея Мирославова Касабова Силистра ОУ Отец Паисий 6 59,28 0 0,0 115 82,3 51 85,2 17 81,8 130 86,8 6 25,9 26 52,9 0 0,0
61 - Калина Кръстева Костова София СМГ 5 53,86 64 80,2 115 89,9 42 70,5 7 36,4 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 - Теодора Петрова Хущинарова София СМГ 5 52,71 47 59,3 115 89,9 33 55,7 16 77,3 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
63 - Калин-Феликс Светославов Стефанов София СМГ 5 50,99 47 59,3 115 89,9 36 60,7 13 63,6 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Александър Методиев Милчев София СМГ 6 49,22 35 51,4 115 82,3 54 90,2 5 27,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
65 - Борис Насков Василев София СМГ 5 45,72 40 50,6 115 89,9 30 50,8 0 0,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 17 35,3
66 - Александър Александров Стефанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 41,53 14 21,4 115 82,3 30 50,8 10 50,0 90 60,3 6 25,9 0 0,0 0 0,0
67 - Атанас Манолов Семов Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 59,74 0 0,0 114 81,6 45 75,4 18 86,4 140 93,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
68 - Нели Динкова Митева София СМГ 6 59,35 41 60,0 114 81,6 39 65,6 18 86,4 115 76,8 0 0,0 0 0,0 22 45,1
69 - Цветомир Иванов Иванов София СМГ 5 56,12 39 49,4 114 89,1 36 60,7 11 54,5 135 90,1 0 0,0 0 0,0 24 49,0
70 - Росица Лъчезарова Захариева София СМГ 5 47,06 31 39,5 114 89,1 33 55,7 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
71 - Траяна Ивова Георгиева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 27,46 0 0,0 114 81,6 0 0,0 3,5 20,5 0 0,0 8 33,3 28 56,9 0 0,0
72 - Калина Александрова Николова София СМГ 5 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
73 - Михаела Филипова Гледачева София ПЧМГ 6 87,53 67 97,1 112 80,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 24 92,6 39 78,4 28 56,9
74 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 6 80,06 35 51,4 112 80,1 57 95,1 17 81,8 150 100,0 23 88,9 44 88,2 27 54,9
75 - Йоан Найденов Найденов  Враца ПМГ Иван Ценов 6 79,12 49 71,4 112 80,1 48 80,3 21 100,0 145 96,7 15 59,3 44 88,2 28 56,9
76 - Илия Димитров Томов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 78,45 62 90,0 112 80,1 57 95,1 13 63,6 150 100,0 14 55,6 32 64,7 0 0,0
77 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 75,83 0 0,0 112 80,1 54 90,2 21 100,0 145 96,7 21 81,5 41 82,4 0 0,0
78 - Никола Константинов Коларов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 68,28 36 52,9 112 80,1 57 95,1 9 45,5 130 86,8 17 66,7 25 51,0 0 0,0
79 - Георги Сергеев Лацев София СМГ 6 57,33 47 68,6 112 80,1 51 85,2 16 77,3 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 - Василена Костадинова Лазарова София СМГ 6 56,10 49 71,4 112 80,1 42 70,5 16 77,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
81 - Маноил Янков Илиев София СМГ 6 55,79 51 74,3 112 80,1 48 80,3 12 59,1 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 - Александра Кръстева Ръжева  София СМГ 6 52,17 39 57,1 112 80,1 57 95,1 16 77,3 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,0
83 - Калоян Миленов Дянков Русе МГ Баба Тонка 5 50,60 0 0,0 112 87,6 0 0,0 13 63,6 140 93,4 9 37,0 36 72,5 0 0,0
84 - Иван Христов Косев Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 44,72 0 0,0 112 80,1 57 95,1 9,5 47,7 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 - Симеон Иванов Зубев Варна МГ Петър Берон 6 42,88 0 0,0 112 80,1 45 75,4 11 54,5 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Никола Тихомиров Тодоров Ямбол МГ Атанас Радев 6 21,52 0 0,0 112 80,1 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Александра Николаева Мишинева Ямбол МГ Атанас Радев 6 11,45 0 0,0 112 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 5 82,25 48 60,5 111 86,8 48 80,3 20 95,5 120 80,1 26 100,0 36 72,5 0 0,0
89 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 81,38 54 78,6 111 79,4 57 95,1 17 81,8 135 90,1 19 74,1 35 70,6 0 0,0
90 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 5 67,36 49 61,7 111 86,8 51 85,2 7 36,4 135 90,1 19 74,1 0 0,0 18 37,3
91 - Виктор Димитров Райков София СМГ 6 62,63 56 81,4 111 79,4 51 85,2 13 63,6 140 93,4 0 0,0 0 0,0 17 35,3
92 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 6 58,36 54 78,6 111 79,4 54 90,2 13 63,6 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Никола Кирилов Драганов София СМГ 5 53,94 54 67,9 111 86,8 48 80,3 12 59,1 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Милен Георгиев Младенов София 36 СОУ 5 51,07 0 0,0 111 86,8 60 100,0 16 77,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
95 - Димина Живкова Димитрова София СМГ 6 46,52 34 50,0 111 79,4 36 60,7 9 45,5 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Мая Петрова Панова София СМГ 6 46,49 39 57,1 111 79,4 0 0,0 20 95,5 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Румен Миленов Михов Ямбол МГ Атанас Радев 5 37,27 0 0,0 111 86,8 60 100,0 0 0,0 0 0,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0
98 - Николай Атанасов Методиев София СМГ 6 34,49 40 58,6 111 79,4 51 85,2 3 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Даниел Димитров Димов София СМГ 6 34,25 0 0,0 111 79,4 0 0,0 13 63,6 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
100 - Димитър Николаев Танков София СМГ 5 47,39 39 49,4 110 86,0 27 45,9 13 63,6 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 30 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+