Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 06 Октомври 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Име
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Августин Яворов Йосифов София СМГ 75,88 48 70,0 105 75,2 57 95,1 18 86,4 145 96,7 17 66,7 0 0,0 20 41,2
2 - Аделин Пачеджиев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 12,33 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 60 40,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 - Адриан Ясенов Станев Варна ОУ Цар Симеон І 7,96 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4 - Адриана Борисова Гошева Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,54 0 0,0 0 0,0 48 80,3 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 - Адриана Стефанова Ямбол МГ Атанас Радев 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 - Адриян Николаев Паунов Шумен СОУ С. Д. 3,95 0 0,0 38 27,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 - Айлин Кемал Али Исперих ОУ Христо Ботев 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 - Айля Бюлянт Исмет Шумен ПМГ Нанчо Попович 21,08 0 0,0 54 39,0 21 36,1 0 0,0 70 47,0 0 0,0 12 25,5 0 0,0
9 - Айсу Айдън Шабан с. Звездел ОУ Н. Й. Вапцаров 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10 - Аксиния Цветанова Фидосова Монтана ПМГ 8,11 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 - Алек Диянов Хараламбиев Варна ОУ П. Р. Славейков 4,15 0 0,0 40 29,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12 - Алек Емил Мечикян София СМГ 32,68 0 0,0 0 0,0 42 70,5 14 68,2 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13 - Алекс Валентинов Петров Пазарджик ОУ Св. Кл. Охридски 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 - Алекс Ивайлов Ганчев Пловдив ОУ Д. Хаджидеков 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 - Алекс Иванов Иванов Пазарджик СОУ Георги Брегов 9,37 0 0,0 0 0,0 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 - Алекс Иванов Цветанов София СМГ 72,79 50 72,9 119 85,1 48 80,3 14 68,2 125 83,4 0 0,0 37 74,5 22 45,1
17 - Алекс Йорданов Сотиров София 112 ОУ 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Алекс Пламенов Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 21,99 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 - Алекс Стефанов София 4 ОУ 12,87 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 - Александра Александрова Димова Септември СОУ Христо Ботев 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 - Александра Атанас Петрова Пловдив ОУ Д. Хаджидеков 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 - Александра Борисова Димитрова Силистра ОУ Отец Паисий 54,36 0 0,0 122 87,2 48 80,3 0 0,0 140 93,4 17 66,7 26 52,9 0 0,0
23 - Александра Димитрова Димитрова София СМГ 69,36 41 60,0 101 72,3 51 85,2 14 68,2 120 80,1 0 0,0 37 74,5 22 45,1
24 - Александра Ивайлова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,76 22 32,9 69 49,6 36 60,7 0 0,0 80 53,6 4 18,5 0 0,0 0 0,0
25 - Александра Красимирова Ангелова Варна ОУ П. Р. Славейков 6,08 0 0,0 59 42,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 - Александра Кръстева Ръжева  София СМГ 52,17 39 57,1 112 80,1 57 95,1 16 77,3 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,0
27 - Александра Николаева Мишинева Ямбол МГ Атанас Радев 11,45 0 0,0 112 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Александра Панайотова Колева Варна ОУ Цар Симеон І 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 - Александра Петрова Николова Бургас СОУ Петко Росен 28,33 0 0,0 73 52,5 33 55,7 0 0,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 - Александра Сергеева Русева Варна МГ Петър Берон 29,49 0 0,0 80 57,4 39 65,6 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Александра Христова Иванова Плевен МГ Гео Милев 13,56 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 60 40,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 - Александър Александров Младенов София ЧОУ Дружба 12,45 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,6 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 - Александър Александров Стефанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 41,53 14 21,4 115 82,3 30 50,8 10 50,0 90 60,3 6 25,9 0 0,0 0 0,0
34 - Александър Ангелов Ангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,85 49 71,4 97 69,5 24 41,0 0 0,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 - Александър Андреев Македонски Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,93 0 0,0 97 69,5 36 60,7 0 0,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Александър Асенов Илиев София 107 ОУ 39,60 0 0,0 100 71,6 33 55,7 5 27,3 110 73,5 0 0,0 24 49,0 0 0,0
37 - Александър Асенов Спиридонов София ПЧМГ 36,19 0 0,0 84 60,3 42 70,5 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 24 49,0
38 - Александър Богданов Хартарски София СМГ 33,02 0 0,0 108 77,3 54 90,2 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
39 - Александър Богомилов Кръстев София СМГ 40,61 45 65,7 118 84,4 42 70,5 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 - Александър Велков Стефанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,90 23 34,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 - Александър Веселинов Александров Варна ОУ Цар Симеон І 6,46 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 50 33,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 - Александър Г. Димитров София 125 СОУ 4,96 0 0,0 48 34,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
43 - Александър Господинов Георгиев София 88 СОУ 10,97 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
44 - Александър Димитров Стойчев Пловдив ОУ Райна Княгиня 7,26 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Александър Емилов Брежников София 96 СОУ 10,03 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
46 - Александър Жеков Ямбол МГ Атанас Радев 3,75 0 0,0 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 - Александър Златомиров Иванов Варна СОУ Кл. Охридски 7,80 0 0,0 76 54,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
48 - Александър Ивайлов Йовчев Варна МГ Петър Берон 26,50 0 0,0 0 0,0 33 55,7 7 36,4 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
49 - Александър Ивайлов Митев София СМГ 34,70 23 34,3 91 65,2 0 0,0 10 50,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 - Александър Красимиров Койчев Варна VII СОУ Н.Геров 28,41 48 70,0 85 61,0 21 36,1 6 31,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
51 - Александър Лъчезаров Върбанов София НСОУ 6,59 0 0,0 64 46,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 - Александър Любомиров Енев Пловдив ОУ Д. Хаджидеков 3,75 0 0,0 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Александър Методиев Милчев София СМГ 49,22 35 51,4 115 82,3 54 90,2 5 27,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54 - Александър Михайлов Радевски София 83 ОУ 11,31 0 0,0 35 25,5 0 0,0 0 0,0 80 53,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 - Александър Николаев Илиев София 125 СОУ 49,77 44 64,3 72 51,8 42 70,5 8 40,9 100 66,9 3 14,8 19 39,2 0 0,0
56 - Александър Николаев Карамирев Варна ОУ П. Р. Славейков 4,76 0 0,0 46 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
57 - Александър Огнянов Попов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 - Александър Павлинов Петров Добрич ОУ Христо Ботев 4,56 0 0,0 44 31,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 - Александър Петров Вълков Варна МГ Петър Берон 77,69 47 68,6 91 65,2 51 85,2 13 63,6 140 93,4 21 81,5 43 86,3 0 0,0
60 - Александър Пламенов Дуков София СМГ 27,91 19 28,6 66 47,5 33 55,7 0 0,0 95 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61 - Александър Правдомиров Тодоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 15,57 0 0,0 81 58,2 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 - Александър Росенов Орешков София СМГ 35,32 38 55,7 66 47,5 42 70,5 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
63 - Александър Савов Тодоров София 107 ОУ 29,11 0 0,0 79 56,7 30 50,8 4 22,7 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Александър Сашов Иванов София 107 ОУ 55,53 0 0,0 84 60,3 48 80,3 14 68,2 120 80,1 9 37,0 31 62,7 0 0,0
65 - Александър Светославов Ангелов Плевен Цв.Спасов 13,76 0 0,0 0 0,0 21 36,1 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Александър Станиславов Ранделов София ПЧМГ 14,01 0 0,0 71 51,1 0 0,0 0 0,0 70 47,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 - Александър Стоянов Маринов Бургас СОУ Кирил и Методий 3,44 0 0,0 33 24,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
68 - Александър Стоянов Недков София СМГ 86,46 47 68,6 126 90,1 57 95,1 17 81,8 145 96,7 23 88,9 45 90,2 40 80,4
69 - Александър Стоянов Стоянов  Бургас ПМГ Н. Обрешков 19,87 0 0,0 0 0,0 39 65,6 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 - Александър Цветанов Мартинов София 90 СОУ 10,03 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
71 - Александър-Йоан Василев Попов София ПЧМГ 25,16 0 0,0 86 61,7 30 50,8 0 0,0 95 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
72 - Александър-Михаил Юриев Русков Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,45 0 0,0 86 61,7 27 45,9 0 0,0 95 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 - Алексия Велиславова Атанасова Попово ОУ Л. Каравелов 3,75 0 0,0 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Ален Онниг  Кючюкян  София ЧСОУ Евростар 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Алперен Илкер Гюнджан София ЧСОУ Евростар 18,06 0 0,0 0 0,0 27 45,9 2 13,6 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Анатоли Анатолиев Тодоров Плевен МГ Гео Милев 21,82 39 57,1 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 15 59,3 0 0,0 0 0,0
77 - Ангел Георгиев Дойчев Пловдив ОУ Димитър Талев 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 - Ангел Дикран Бохосян Ямбол МГ Атанас Радев 34,90 0 0,0 105 75,2 57 95,1 0 0,0 0 0,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0
79 - Ангел Димитров Ташков Пазарджик МГ К. Величков 10,07 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 - Ангел Емилов Димитров София СМГ 64,60 45 65,7 121 86,5 54 90,2 18 86,4 135 90,1 0 0,0 0 0,0 16 33,3
81 - Ангелина Благоева Фиркова Батак ОУ Отец Паисий 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 - Анджела Филипова Георгиева  Хасково ПМГ Б. Петканчин 6,48 0 0,0 63 45,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 - Андония Георгиева Станишева София 125 СОУ 65,19 26 38,6 84 60,3 48 80,3 10 50,0 140 93,4 15 59,3 37 74,5 0 0,0
84 - Андрей Ивайлов Триндафков с. Тополи ОУ Хр. Смирненски 18,24 0 0,0 0 0,0 27 45,9 3 18,2 95 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 - Анелия Галинова Маринова Шумен ПМГ Нанчо Попович 7,19 0 0,0 70 50,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Анелия Стоянова Пеудова Благоевград ОДК+XI ОУ 16,52 0 0,0 54 39,0 9 16,4 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Анета Кирилова Славова с.Крепост ОУ Христо Ботев 6,28 0 0,0 61 44,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - Анета  Кирилова Славова Димитровград ОУ Хр. Ботев 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Анита Ивелинова Иванова Нова Загора СОУ Хр. Ботев 3,75 0 0,0 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
90 - Анита Йорданова Стойчева Пловдив ОМГ Кирил Попов 29,40 0 0,0 100 71,6 36 60,7 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 - Анита Маркова Ковачева София ПЧМГ 5,19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Анита Славова Славова Димитровград ОУ А. Константинов 4,96 0 0,0 48 34,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Анна Иванова Донева Бургас СОУ Кирил и Методий 8,11 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Анна Константинова Стефанова Пловдив ОУ Княз Александър І 11,17 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 70 47,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
95 - Анна Мариан Кекова Панагюрище СОУ Нешо Бончев 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Анна Маринова Златарева Пазарджик ОУ И. Батаклиев 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Анна Пламенова Пенева София ЧСОУ ЕСПА 1,84 8 12,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 80,04 52 75,7 126 90,1 60 100,0 18 86,4 135 90,1 15 59,3 0 0,0 29 58,8
99 - Анна Чавдарова Янкова София СМГ 57,95 47 68,6 97 69,5 45 75,4 13 63,6 125 83,4 0 0,0 0 0,0 22 45,1
100 - Анна-Мария Василева Цочева Плевен МГ Гео Милев 10,18 0 0,0 0 0,0 30 50,8 3,5 20,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 13 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS