Математика - Национално Класиране за 5 и 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Юли 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от състезание на ПЧМГ
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 5 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 6 90,13 51 74,3 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 22 85,2 38 76,5 50 100,0
3 - Калина Александрова Николова София СМГ 5 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
4 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 5 72,85 32 40,7 90 70,5 42 70,5 11 54,5 130 86,8 22 85,2 42 84,3 45 90,2
5 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 5 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
6 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 6 92,67 67 97,1 133 95,0 57 95,1 19 90,9 150 100,0 24 92,6 41 82,4 44 88,2
7 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 6 87,30 63 91,4 105 75,2 57 95,1 15 72,7 145 96,7 23 88,9 45 90,2 44 88,2
8 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 6 93,35 57 82,9 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 50 100,0 43 86,3
9 - До Виет Къонг София СМГ 6 91,71 55 80,0 126 90,1 60 100,0 20 95,5 145 96,7 22 85,2 50 100,0 43 86,3
10 - Александър Стоянов Недков София СМГ 6 86,46 47 68,6 126 90,1 57 95,1 17 81,8 145 96,7 23 88,9 45 90,2 40 80,4
11 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 5 71,86 0 0,0 80 62,8 45 75,4 18 86,4 150 100,0 26 100,0 0 0,0 39 78,4
12 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 5 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
13 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 6 88,67 45 65,7 126 90,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 37 74,5
14 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 6 84,10 44 64,3 133 95,0 60 100,0 0 0,0 150 100,0 17 66,7 44 88,2 37 74,5
15 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 5 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
16 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 6 68,43 58 84,3 119 85,1 45 75,4 13 63,6 150 100,0 0 0,0 0 0,0 35 70,6
17 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 6 92,97 65 94,3 140 100,0 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 44 88,2 34 68,6
18 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 6 83,59 62 90,0 122 87,2 60 100,0 13 63,6 145 96,7 18 70,4 46 92,2 34 68,6
19 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 6 80,68 41 60,0 119 85,1 54 90,2 17 81,8 145 96,7 0 0,0 41 82,4 34 68,6
20 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 6 85,11 56 81,4 108 77,3 54 90,2 19 90,9 145 96,7 24 92,6 0 0,0 33 66,7
21 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 5 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
22 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 5 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
23 - Цвета Ивова Радославова София ЧОУ Св. София 6 67,76 0 0,0 105 75,2 57 95,1 13 63,6 140 93,4 0 0,0 41 82,4 32 64,7
24 - Никола Боянов Джунов София СМГ 6 65,02 50 72,9 100 71,6 54 90,2 12 59,1 145 96,7 0 0,0 0 0,0 32 64,7
25 - Никола Детелинов Бачовски София СМГ 6 68,60 56 81,4 105 75,2 54 90,2 16 77,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 31 62,7
26 - Десислава Пламенова Николова София СМГ 5 49,36 41 51,9 107 83,7 0 0,0 12 59,1 135 90,1 0 0,0 0 0,0 30 60,8
27 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 6 83,98 60 87,1 105 75,2 60 100,0 21 100,0 145 96,7 21 81,5 36 72,5 29 58,8
28 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 5 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
29 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 6 80,04 52 75,7 126 90,1 60 100,0 18 86,4 135 90,1 15 59,3 0 0,0 29 58,8
30 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 6 75,24 44 64,3 105 75,2 51 85,2 16 77,3 145 96,7 20 77,8 33 66,7 29 58,8
31 - Георги Ивов Цонков София СМГ 6 74,59 59 85,7 105 75,2 57 95,1 17 81,8 140 93,4 13 51,9 27 54,9 29 58,8
32 - Даниела Параскевова Бенчева София СМГ 6 60,11 46 67,1 98 70,2 43 72,1 12 59,1 140 93,4 0 0,0 0 0,0 29 58,8
33 - Мартин Владимиров Василев София СМГ 6 58,97 45 65,7 0 0,0 60 100,0 0 0,0 150 100,0 0 0,0 44 88,2 29 58,8
34 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 5 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
35 - Михаела Филипова Гледачева София ПЧМГ 6 87,53 67 97,1 112 80,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 24 92,6 39 78,4 28 56,9
36 - Диян Христинов Димитров София СМГ 6 83,31 53 77,1 126 90,1 60 100,0 21 100,0 140 93,4 17 66,7 41 82,4 28 56,9
37 - Боил Юлиянов Христов София СМГ 5 79,28 73 91,4 101 79,1 48 80,3 11 54,5 145 96,7 0 0,0 48 96,1 28 56,9
38 - Йоан Найденов Найденов  Враца ПМГ Иван Ценов 6 79,12 49 71,4 112 80,1 48 80,3 21 100,0 145 96,7 15 59,3 44 88,2 28 56,9
39 - Георги Пейчев Пеев София СМГ 5 71,83 53 66,7 101 79,1 42 70,5 7 36,4 140 93,4 0 0,0 50 100,0 28 56,9
40 - Георги Христов Димитров Самоков ПГ К. Фотинов 5 71,59 39 49,4 108 84,5 36 60,7 18 86,4 145 96,7 0 0,0 33 66,7 28 56,9
41 - Ролф Кирил Магнусон София СМГ 5 50,03 35 44,4 100 78,3 30 50,8 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 28 56,9
42 - Кристина Цанкова Михова София ПЧМГ 5 40,91 28 35,8 89 69,8 33 55,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 56,9
43 - Константин Каменов Каменов София СМГ 5 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
44 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 6 80,06 35 51,4 112 80,1 57 95,1 17 81,8 150 100,0 23 88,9 44 88,2 27 54,9
45 - Виктор Пламенов Койчев София СМГ 5 75,16 66 82,7 108 84,5 51 85,2 15 72,7 130 86,8 15 59,3 0 0,0 27 54,9
46 - Владимир Пламенов Петков София СМГ 6 67,53 43 62,9 105 75,2 60 100,0 18 86,4 140 93,4 0 0,0 0 0,0 27 54,9
47 - Константин Христов Илиев София СМГ 5 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
48 - Любослав Владимирова Панайотов София СМГ 6 74,89 34 50,0 101 72,3 54 90,2 18 86,4 135 90,1 0 0,0 41 82,4 26 52,9
49 - Василена Георгиева Годинячка София СМГ 5 31,18 47 59,3 83 65,1 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 52,9
50 - Йоана Спасова Димчова София ПЧМГ 6 78,00 46 67,1 94 67,4 54 90,2 21 100,0 150 100,0 20 77,8 35 70,6 25 51,0
51 - Иван Росенов Маринов София СМГ 5 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
52 - Йоана Юлиянова Кирилова София СМГ 6 52,74 41 60,0 105 75,2 27 45,9 13 63,6 110 73,5 0 0,0 0 0,0 25 51,0
53 - Любослав Иванов Стефанов София ПЧМГ 5 48,98 48 60,5 104 81,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21,5 83,3 33 66,7 25 51,0
54 - Ян Дамянов Анастасов София ЧНУ Ерих Кестнер 5 23,93 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 120 80,1 0 0,0 0 0,0 25 51,0
55 - Цветан Христов Станчев София СМГ 5 59,69 44 55,6 121 94,6 48 80,3 14 68,2 105 70,2 0 0,0 0 0,0 24 49,0
56 - Дарина Драгомирова Великова София ПЧМГ 5 57,27 24 30,9 76 59,7 33 55,7 20 95,5 115 76,8 8 33,3 0 0,0 24 49,0
57 - Цветомир Иванов Иванов София СМГ 5 56,12 39 49,4 114 89,1 36 60,7 11 54,5 135 90,1 0 0,0 0 0,0 24 49,0
58 - Александър Асенов Спиридонов София ПЧМГ 6 36,19 0 0,0 84 60,3 42 70,5 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 24 49,0
59 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 5 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
60 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 5 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
61 - Йоана Петрова Кичева София СМГ 6 70,57 41 60,0 91 65,2 45 75,4 13 63,6 135 90,1 24 92,6 0 0,0 23 47,1
62 - Георги Дианов Динков София СМГ 5 69,52 72 90,1 84 65,9 60 100,0 0 0,0 140 93,4 0 0,0 45 90,2 23 47,1
63 - Слав Христов Петков София СМГ 5 64,53 0 0,0 105 82,2 54 90,2 14 68,2 135 90,1 19 74,1 0 0,0 23 47,1
64 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 5 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
65 - Алекс Иванов Цветанов София СМГ 6 72,79 50 72,9 119 85,1 48 80,3 14 68,2 125 83,4 0 0,0 37 74,5 22 45,1
66 - Александра Димитрова Димитрова София СМГ 6 69,36 41 60,0 101 72,3 51 85,2 14 68,2 120 80,1 0 0,0 37 74,5 22 45,1
67 - Нели Динкова Митева София СМГ 6 59,35 41 60,0 114 81,6 39 65,6 18 86,4 115 76,8 0 0,0 0 0,0 22 45,1
68 - Гергана Тодорова Тагарева София СМГ 5 58,99 35 44,4 98 76,7 33 55,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 30 60,8 22 45,1
69 - Анна Чавдарова Янкова София СМГ 6 57,95 47 68,6 97 69,5 45 75,4 13 63,6 125 83,4 0 0,0 0 0,0 22 45,1
70 - Георги Атанасов Лалев София СМГ 6 53,92 25 37,1 101 72,3 51 85,2 8 40,9 145 96,7 0 0,0 0 0,0 22 45,1
71 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 6 84,99 61 88,6 140 100,0 60 100,0 18 86,4 145 96,7 24 92,6 36 72,5 21 43,1
72 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 5 62,88 51 64,2 100 78,3 45 75,4 9 45,5 125 83,4 11 44,4 34 68,6 21 43,1
73 - Недялко Светозаров Недялков София ПЧМГ 6 57,62 47 68,6 93 66,7 48 80,3 11 54,5 135 90,1 0 0,0 0 0,0 21 43,1
74 - Риаз Шагор Бхуян София ПЧМГ 5 56,44 42 53,1 102 79,8 36 60,7 11 54,5 125 83,4 4,5 20,4 0 0,0 21 43,1
75 - Надежда Георгиева Спасова София ПЧМГ 5 14,77 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 21 43,1
76 - Августин Яворов Йосифов София СМГ 6 75,88 48 70,0 105 75,2 57 95,1 18 86,4 145 96,7 17 66,7 0 0,0 20 41,2
77 - Константин Константинов Грозданов  София ПЧМГ 6 67,90 59 85,7 115 82,3 48 80,3 12 59,1 140 93,4 8 33,3 0 0,0 20 41,2
78 - Димитър Светославов Младжов София СМГ 6 63,38 49 71,4 115 82,3 54 90,2 17 81,8 115 76,8 0 0,0 0 0,0 20 41,2
79 - До Хю Тунг София СМГ 6 60,39 45 65,7 115 82,3 54 90,2 10 50,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 20 41,2
80 - Монир Жихад Ел-Букай София ПЧМГ 5 56,02 39 49,4 74 58,1 0 0,0 9 45,5 105 70,2 15,5 61,1 33 66,7 20 41,2
81 - Виктор Евгениев Алексиев София СМГ 5 53,15 42 53,1 90 70,5 39 65,6 14 68,2 110 73,5 0 0,0 0 0,0 20 41,2
82 - Христо Бижев Бижев София СМГ 6 52,42 49 71,4 91 65,2 39 65,6 10 50,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 20 41,2
83 - Йосиф Щерев Маринов София ПЧМГ 5 50,78 19 24,7 87 68,2 36 60,7 16 77,3 125 83,4 0 0,0 0 0,0 20 41,2
84 - Иван Валентинов Златев София СМГ 6 49,47 0 0,0 108 77,3 51 85,2 12 59,1 125 83,4 0 0,0 0 0,0 20 41,2
85 - Димитър Иванов Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 6 69,52 0 0,0 120 85,8 60 100,0 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 19 39,2
86 - Павел Василев Николов София ПЧМГ 5 63,08 53 66,7 101 79,1 39 65,6 9 45,5 115 76,8 15 59,3 36 72,5 19 39,2
87 - Василена Рангелова Янчева София ПЧМГ 5 56,28 53 66,7 104 81,4 30 50,8 9 45,5 135 90,1 4,5 20,4 0 0,0 19 39,2
88 - Камен Данаилов Прангов София СМГ 5 48,65 56 70,4 73 57,4 27 45,9 8 40,9 130 86,8 0 0,0 0 0,0 19 39,2
89 - Кевин Владиславов Васев София ПЧМГ 5 38,88 0 0,0 74 58,1 27 45,9 9 45,5 125 83,4 0 0,0 0 0,0 19 39,2
90 - Валери Константинов Андреев София ПЧМГ 6 26,89 0 0,0 0 0,0 39 65,6 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 19 39,2
91 - Павел Василев Георгиев София СМГ 6 74,55 59 85,7 126 90,1 60 100,0 9 45,5 145 96,7 0 0,0 33 66,7 18 37,3
92 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 5 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
93 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 5 67,36 49 61,7 111 86,8 51 85,2 7 36,4 135 90,1 19 74,1 0 0,0 18 37,3
94 - Никола Николаев Тодоров София ПЧМГ 6 61,57 34 50,0 87 62,4 57 95,1 11 54,5 115 76,8 0 0,0 27 54,9 18 37,3
95 - Исидор Илиянов Хлебаров София СМГ 5 51,87 60 75,3 83 65,1 39 65,6 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
96 - Анна Веселинова Дочева София СМГ 5 41,44 37 46,9 83 65,1 36 60,7 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 18 37,3
97 - Александър Венциславов Банков София СМГ 5 27,31 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
98 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 5 74,23 32 40,7 128 100,0 48 80,3 21 100,0 130 86,8 0 0,0 38 76,5 17 35,3
99 - Павел Иванов Панев София СМГ 5 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
100 - Ивана Димитрова Николова София ПЧМГ 6 72,37 32 47,1 108 77,3 57 95,1 20 95,5 120 80,1 19 74,1 37 74,5 17 35,3
Страница 1 от 30 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+