Математика - Национално Класиране за 5 и 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Юли 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 5 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 6 87,69 53 77,1 129 92,2 54 90,2 15 72,7 140 93,4 26 100,0 44 88,2 0 0,0
3 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 5 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
4 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,60 54 78,6 115 82,3 54 90,2 17 81,8 150 100,0 26 100,0 40 80,4 0 0,0
5 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 5 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
6 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 5 82,25 48 60,5 111 86,8 48 80,3 20 95,5 120 80,1 26 100,0 36 72,5 0 0,0
7 - Константин Христов Илиев София СМГ 5 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
8 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 5 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
9 - Жаклин Александрова Катърджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 76,53 38 55,7 115 82,3 57 95,1 15 72,7 130 86,8 26 100,0 21 43,1 0 0,0
10 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 5 71,86 0 0,0 80 62,8 45 75,4 18 86,4 150 100,0 26 100,0 0 0,0 39 78,4
11 - Мартина Радославова Илиева Русе МГ Баба Тонка 6 25,32 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 77,3 0 0,0 26 100,0 0 0,0 0 0,0
12 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
13 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 5 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
14 - Калина Александрова Николова София СМГ 5 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
15 - Бояна Боянова Христова Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,11 41 60,0 122 87,2 51 85,2 21 100,0 145 96,7 25 96,3 42 84,3 0 0,0
16 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 5 77,76 70 87,7 83 65,1 30 50,8 18 86,4 140 93,4 25 96,3 32 64,7 0 0,0
17 - Никол Добромирова Добрева Варна МГ Петър Берон 5 72,32 29 37,0 87 68,2 42 70,5 12 59,1 145 96,7 25 96,3 39 78,4 0 0,0
18 - Димитър Иванов Маринчев Варна МГ Петър Берон 5 83,35 41 51,9 90 70,5 60 100,0 19 90,9 140 93,4 24,5 94,4 41 82,4 0 0,0
19 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 95,36 67 97,1 140 100,0 60 100,0 19 90,9 145 96,7 24 92,6 45 90,2 0 0,0
20 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 6 93,35 57 82,9 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 50 100,0 43 86,3
21 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 6 92,97 65 94,3 140 100,0 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 44 88,2 34 68,6
22 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 6 92,67 67 97,1 133 95,0 57 95,1 19 90,9 150 100,0 24 92,6 41 82,4 44 88,2
23 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 6 87,98 68 98,6 98 70,2 57 95,1 19 90,9 135 90,1 24 92,6 39 78,4 0 0,0
24 - Михаела Филипова Гледачева София ПЧМГ 6 87,53 67 97,1 112 80,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 24 92,6 39 78,4 28 56,9
25 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 6 85,11 56 81,4 108 77,3 54 90,2 19 90,9 145 96,7 24 92,6 0 0,0 33 66,7
26 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 6 84,99 61 88,6 140 100,0 60 100,0 18 86,4 145 96,7 24 92,6 36 72,5 21 43,1
27 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 6 84,42 48 70,0 119 85,1 60 100,0 17 81,8 145 96,7 24 92,6 32 64,7 0 0,0
28 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 5 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
29 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 5 82,45 62 77,8 89 69,8 42 70,5 20 95,5 130 86,8 24 92,6 42 84,3 0 0,0
30 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 5 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
31 - Виктор Ивайлов Кожухаров Русе МГ Баба Тонка 6 76,18 57 82,9 119 85,1 0 0,0 15 72,7 150 100,0 24 92,6 50 100,0 0 0,0
32 - Павел Иванов Панев София СМГ 5 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
33 - Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ Иван Вазов 5 71,43 0 0,0 90 70,5 48 80,3 18,5 88,6 140 93,4 24 92,6 37 74,5 0 0,0
34 - Йоана Петрова Кичева София СМГ 6 70,57 41 60,0 91 65,2 45 75,4 13 63,6 135 90,1 24 92,6 0 0,0 23 47,1
35 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 6 88,67 45 65,7 126 90,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 37 74,5
36 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 6 87,30 63 91,4 105 75,2 57 95,1 15 72,7 145 96,7 23 88,9 45 90,2 44 88,2
37 - Александър Стоянов Недков София СМГ 6 86,46 47 68,6 126 90,1 57 95,1 17 81,8 145 96,7 23 88,9 45 90,2 40 80,4
38 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 5 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
39 - Константин Каменов Каменов София СМГ 5 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
40 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 5 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
41 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 6 80,06 35 51,4 112 80,1 57 95,1 17 81,8 150 100,0 23 88,9 44 88,2 27 54,9
42 - Спас Жеков Димитров София СМГ 5 78,11 58 72,8 98 76,7 60 100,0 5 27,3 145 96,7 23 88,9 42 84,3 0 0,0
43 - Захари Емилов Маринов Плевен СОУ Иван Вазов 6 75,07 48 70,0 125 89,4 60 100,0 16 77,3 150 100,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0
44 - Димитър Иванов Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 6 69,52 0 0,0 120 85,8 60 100,0 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 19 39,2
45 - Мартин Димитров Димитров София 125 СОУ 5 67,17 60 75,3 107 83,7 33 55,7 0 0,0 135 90,1 23 88,9 38 76,5 0 0,0
46 - Николай Николаев Георгиев Сандански 2 ОУ 6 59,37 38 55,7 89 63,8 0 0,0 17 81,8 135 90,1 23 88,9 0 0,0 17 35,3
47 - Виктория Данаилова Христова Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 56,26 0 0,0 104 81,4 30 50,8 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0
48 - Димитър Иванов Маренов Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 58,26 0 0,0 92 72,1 42 70,5 9,5 47,7 125 83,4 22,5 87,0 23 47,1 0 0,0
49 - До Виет Къонг София СМГ 6 91,71 55 80,0 126 90,1 60 100,0 20 95,5 145 96,7 22 85,2 50 100,0 43 86,3
50 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 6 90,13 51 74,3 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 22 85,2 38 76,5 50 100,0
51 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 6 90,12 67 97,1 108 77,3 60 100,0 21 100,0 145 96,7 22 85,2 37 74,5 0 0,0
52 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 5 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
53 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 5 72,85 32 40,7 90 70,5 42 70,5 11 54,5 130 86,8 22 85,2 42 84,3 45 90,2
54 - Атанас Николаев Митрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 63,30 70 87,7 87 68,2 54 90,2 5,5 29,5 0 0,0 22 85,2 41 82,4 0 0,0
55 - Ася Христова Серафимова Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 59,53 0 0,0 108 77,3 54 90,2 16 77,3 130 86,8 22 85,2 0 0,0 0 0,0
56 - Калоян Юлиянов Цветков Стара Загора ПМГ Гео Милев 6 45,90 0 0,0 0 0,0 48 80,3 12 59,1 145 96,7 22 85,2 0 0,0 0 0,0
57 - Самуил Ивайлов Георгиев София 107 ОУ 6 42,44 0 0,0 96 68,8 48 80,3 0 0,0 0 0,0 22 85,2 31 62,7 0 0,0
58 - Даниел Цветанов Дамянов Монтана ПМГ 6 38,51 0 0,0 118 84,4 60 100,0 0 0,0 0 0,0 22 85,2 0 0,0 0 0,0
59 - Любослав Иванов Стефанов София ПЧМГ 5 48,98 48 60,5 104 81,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21,5 83,3 33 66,7 25 51,0
60 - Никола Стефанов Зангов Русе МГ Баба Тонка 5 47,17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 115 76,8 21,5 83,3 44 88,2 0 0,0
61 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 90,57 69 100,0 126 90,1 57 95,1 18 86,4 145 96,7 21 81,5 42 84,3 0 0,0
62 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
63 - Траяна Иванова Енчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,31 48 70,0 126 90,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 21 81,5 37 74,5 0 0,0
64 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 84,03 80 100,0 97 76,0 45 75,4 13,5 65,9 140 93,4 21 81,5 48 96,1 0 0,0
65 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 6 83,98 60 87,1 105 75,2 60 100,0 21 100,0 145 96,7 21 81,5 36 72,5 29 58,8
66 - Александър Петров Вълков Варна МГ Петър Берон 6 77,69 47 68,6 91 65,2 51 85,2 13 63,6 140 93,4 21 81,5 43 86,3 0 0,0
67 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 75,83 0 0,0 112 80,1 54 90,2 21 100,0 145 96,7 21 81,5 41 82,4 0 0,0
68 - Лия Пламенова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 69,64 37 46,9 94 73,6 45 75,4 14,5 70,5 115 76,8 21 81,5 31 62,7 0 0,0
69 - Виктория Владимирова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 65,31 45 65,7 83 59,6 30 50,8 19 90,9 95 63,6 21 81,5 22 45,1 0 0,0
70 - Елисавета Росенова Недялкова София СМГ 5 64,81 54 67,9 104 81,4 48 80,3 12 59,1 125 83,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
71 - Атанас Манолов Семов Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 59,74 0 0,0 114 81,6 45 75,4 18 86,4 140 93,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
72 - Атанас Тодоров Бунтов Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 57,98 0 0,0 107 83,7 48 80,3 13 63,6 145 96,7 21 81,5 0 0,0 0 0,0
73 - Николай Пламенов Дичев София СМГ 5 51,07 50 63,0 90 70,5 33 55,7 0 0,0 130 86,8 21 81,5 0 0,0 0 0,0
74 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 89,46 57 82,9 122 87,2 48 80,3 21 100,0 150 100,0 20 77,8 49 98,0 0 0,0
75 - Йоана Спасова Димчова София ПЧМГ 6 78,00 46 67,1 94 67,4 54 90,2 21 100,0 150 100,0 20 77,8 35 70,6 25 51,0
76 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 6 75,24 44 64,3 105 75,2 51 85,2 16 77,3 145 96,7 20 77,8 33 66,7 29 58,8
77 - Преслав Петров Дончев Варна МГ Петър Берон 6 69,02 48 70,0 105 75,2 30 50,8 7 36,4 130 86,8 20 77,8 43 86,3 0 0,0
78 - Георги Николаев Атанасов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 66,93 55 80,0 94 67,4 57 95,1 0 0,0 140 93,4 20 77,8 27 54,9 0 0,0
79 - Теодор Николаев Николов Стара Загора ПМГ Гео Милев 6 66,68 54 78,6 115 82,3 57 95,1 7 36,4 145 96,7 20 77,8 0 0,0 0 0,0
80 - Далия Владимирова Атанасова Плевен МГ Гео Милев 6 61,28 37 54,3 0 0,0 60 100,0 10 50,0 135 90,1 20 77,8 28 56,9 0 0,0
81 - Матю Петков Машков Русе МГ Баба Тонка 6 40,84 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 145 96,7 20 77,8 28 56,9 0 0,0
82 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 81,38 54 78,6 111 79,4 57 95,1 17 81,8 135 90,1 19 74,1 35 70,6 0 0,0
83 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 5 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
84 - Весела Пенчева Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 73,84 49 61,7 86 67,4 42 70,5 14 68,2 130 86,8 19 74,1 44 88,2 0 0,0
85 - Ивана Димитрова Николова София ПЧМГ 6 72,37 32 47,1 108 77,3 57 95,1 20 95,5 120 80,1 19 74,1 37 74,5 17 35,3
86 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 5 67,36 49 61,7 111 86,8 51 85,2 7 36,4 135 90,1 19 74,1 0 0,0 18 37,3
87 - Хари Христов Христов Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 67,08 43 54,3 75 58,9 36 60,7 15 72,7 135 90,1 19 74,1 29 58,8 0 0,0
88 - Слав Христов Петков София СМГ 5 64,53 0 0,0 105 82,2 54 90,2 14 68,2 135 90,1 19 74,1 0 0,0 23 47,1
89 - Томислав Атанасов Колев Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 49,40 40 50,6 72 56,6 24 41,0 10 50,0 110 73,5 19 74,1 0 0,0 0 0,0
90 - Димитър Николов Николов Варна МГ Петър Берон 6 45,51 52 75,7 0 0,0 45 75,4 0 0,0 140 93,4 19 74,1 0 0,0 0 0,0
91 - Атанас Стоянов Хрисулев Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 45,22 19 24,7 94 73,6 36 60,7 0 0,0 125 83,4 19 74,1 0 0,0 0 0,0
92 - Румен Миленов Михов Ямбол МГ Атанас Радев 5 37,27 0 0,0 111 86,8 60 100,0 0 0,0 0 0,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0
93 - Ангел Дикран Бохосян Ямбол МГ Атанас Радев 6 34,90 0 0,0 105 75,2 57 95,1 0 0,0 0 0,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0
94 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 78,48 40 50,6 122 95,3 45 75,4 12 59,1 145 96,7 18,5 72,2 50 100,0 0 0,0
95 - Елена Светлинова Гарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 58,46 0 0,0 84 65,9 42 70,5 11 54,5 110 73,5 18,5 72,2 36 72,5 0 0,0
96 - Калояна Живкова Балева Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 57,87 35 44,4 80 62,8 45 75,4 0 0,0 140 93,4 18,5 72,2 28 56,9 0 0,0
97 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 6 83,59 62 90,0 122 87,2 60 100,0 13 63,6 145 96,7 18 70,4 46 92,2 34 68,6
98 - Виктор Стилиянов Колев  София СМГ 6 78,76 53 77,1 105 75,2 60 100,0 17 81,8 120 80,1 18 70,4 33 66,7 0 0,0
99 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 5 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
100 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 71,45 35 44,4 115 89,9 42 70,5 12 59,1 125 83,4 18 70,4 41 82,4 0 0,0
Страница 1 от 30 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+