Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Януари 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
101 - Ивайло Бориславов Симов 20 ОУ 231,677 23 53,66 70,701 ЕК, СМТ 47 63,4 95 78,0 0 0,0 0 21 20,5 19 28
102 - Виктор Димитров Димитров 143 ОУ 209,726 20 46,34 70,701 ЕК, СМТ 47 63,4 95 78,0 10 51,2 0 0 0 18,5 0
103 - Искрен Божидаров Александров НУКК 190,729 17,5 40,24 69,997 ЕК, СМТ 46 62,0 95 78,0 0 0,0 0 0 24,5 20,5 17
104 - Радослав Славов Славов ЧОУ Св. София 263,195 27,5 64,63 69,293 ЕК, СМТ 45 60,6 95 78,0 12 60,5 10,5 0 0 0 0
105 - Даниел Лалев 145 ОУ 69,293 0 0,00 69,293 ЕК, СМТ 45 60,6 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
106 - Стефан Стоянов Стайков 38 ОУ 263,146 27,5 64,63 69,244 ЕК, Оли 43 57,7 95 78,0 12 60,5 0 0 0 23 33,5
107 - Александър Росенов Коларов 134 СОУ 184,253 17 39,02 67,180 ЕК, СМТ 42 56,3 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
108 - Боян Илианов Бонев 22 СОУ 260,820 27,5 64,63 66,918 ЕК, Оли 37 49,3 95 78,0 11 55,8 0 0 0 21,5 31
109 - Никол Лъчезарова Николова 145 ОУ 249,845 26 60,98 66,918 ЕК, Оли 39 52,1 95 78,0 11 55,8 0 0 36 25,5 0
110 - Мартин Петров Цветков 20 ОУ 223,793 22,5 52,44 66,476 ЕК, СМТ 41 54,9 95 78,0 0 0,0 0 23 18 17 26,5
111 - Цветелена Генчева Добрева 107 ОУ 66,476 0 0,00 66,476 ЕК, СМТ 41 54,9 95 78,0 1 9,3 0 0 0 0 0
112 - Митко Николаев Бузов 18 СОУ 182,845 17 39,02 65,772 ЕК, СМТ 40 53,5 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 16
113 - Яна Александрова Атанасова ЧОУ Св Кл Охр 65,772 0 0,00 65,772 ЕК, СМТ 40 53,5 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
114 - Мартин Йорданов Канлиев 41 ОУ 65,772 0 0,00 65,772 ЕК, СМТ 40 53,5 95 78,0 0 0,0 0 6 0 0 0
115 - Виктория Валентинова Цанкова 145 ОУ 277,262 30 70,73 65,067 ЕК, СМТ 39 52,1 95 78,0 10 51,2 13 29 35 24,5 36
116 - Мина Николаева Гергова НСОУ 64,592 0 0,00 64,592 ЕК, Оли 35 46,5 95 78,0 10 51,2 0 0 0 0 0
117 - Николай Цветомиров Лазаров 119 СОУ 177,778 16,5 37,80 64,363 ЕК, СМТ 38 50,7 95 78,0 9 46,5 0 0 0 0 0
118 - Симеон Христов Христов 55 СОУ 64,363 0 0,00 64,363 ЕК, СМТ 38 50,7 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
119 - Виктор Станиславов Минчев ЧОУ Св. София 63,659 0 0,00 63,659 ЕК, СМТ 37 49,3 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
120 - Виктория Емилиова Морел 22 СОУ 62,955 0 0,00 62,955 ЕК, СМТ 36 47,9 95 78,0 0 0,0 0 0 0 14,5 14,5
121 - Иван Стоянов Иванов 36 СОУ 244,473 26 60,98 61,546 ЕК, СМТ 34 45,1 95 78,0 6 32,6 0 24 29 17,5 29
122 - Теодор Тодоров Пенчев НУКК 200,571 20 46,34 61,546 ЕК, СМТ 34 45,1 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 24,5
123 - Ива Славейкова Камбитова 22 СОУ 159,622 14,5 32,93 60,842 ЕК, СМТ 33 43,7 95 78,0 7 37,2 0 7 0 14 0
124 - Виктор Цветанов Гърбешков 22 СОУ 141,330 12 26,83 60,842 ЕК, СМТ 33 43,7 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 10
125 - Вяра Ивайлова Иванова 34 ОУ 155,260 14 31,71 60,138 ЕК, СМТ 32 42,3 95 78,0 5 27,9 5 8 21 17 19
126 - Александра Димитрова Кирова 34 ОУ 54,504 0 0,00 54,504 ЕК, СМТ 24 31,0 95 78,0 5 27,9 0 0 0 0 13
127 - Веселин Петров 31 СУЧЕМ 39,011 0 0,00 39,011 ЕК, СМТ 0 0,0 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
128 - Борис Петров 126 ОУ 39,011 0 0,00 39,011 ЕК, СМТ 0 0,0 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
129 - Иван Илиев Николов Пловдив 280,474 34 80,49 39,011 ЕК, СМТ 0 0,0 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
130 - Марко Здравков Стефанов 126 ОУ 331,699 35 82,93 82,918 СМТ, Оли 57 77,5 90 72,5 18 88,4 0 0 32 21,5 27,5
131 - Мартин Ясенов Георгиев 134 СОУ 327,298 35 82,93 78,517 ЕК, СМТ 62 84,5 90 72,5 0 0,0 0 18 29 27 38,5
132 - Найден Теодоров Бороджиев 19 СОУ 269,995 26,5 62,20 83,410 СМТ, Оли 61 83,1 90 72,5 17 83,7 0 15 25,5 15,5 23
133 - Виктор Станиславов Сираков 134 СОУ 250,468 24,5 57,32 78,517 ЕК, СМТ 62 84,5 90 72,5 0 0,0 9 0 24,5 16 0
134 - Станислав Петков Пашкулев ЧОУ Св Кл Охр 266,043 27 63,41 75,799 ЕК, Оли 50 67,6 90 72,5 16 79,1 13 21 35 0 35
135 - Емилия Александрова Николова 45 ОУ 229,457 22 51,22 75,799 ЕК, Оли 33 43,7 90 72,5 16 79,1 0 0 26 21 0
136 - Цвета Стоянова Колева 35 СОУ 73,588 0 0,00 73,588 ЕК, СМТ 55 74,6 90 72,5 5 27,9 0 0 0 0 0
137 - Петър Димитров Ивановски ЧНУ Питагор 267,375 27,5 64,63 73,473 ЕК, Оли 43 57,7 90 72,5 15 74,4 17,5 18 22,5 24,5 0
138 - Мария Пламенова Борачева 98 ОУ 190,546 17 39,02 73,473 ЕК, Оли 51 69,0 90 72,5 15 74,4 0 0 22,5 28,5 30
139 - Кристиян Пламенов Христов ОУ Пловдив 71,475 0 0,00 71,475 ЕК, СМТ 52 70,4 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
140 - Александър Петров Бояджиев 33 ОУ 282,966 30 70,73 70,771 ЕК, СМТ 51 69,0 90 72,5 13 65,1 0 0 36 17,5 28
141 - Димитър Димитров Йонов Габрово 235,405 23,5 54,88 70,771 ЕК, СМТ 51 69,0 90 72,5 0 0,0 0 0 25,5 16 0
142 - Калоян Петров Панов 128 СОУ 235,405 23,5 54,88 70,771 ЕК, СМТ 51 69,0 90 72,5 8 41,9 0 0 0 19,5 23,5
143 - Алекс Росенов Карабашев 5 ОУ 231,042 23 53,66 70,067 ЕК, СМТ 50 67,6 90 72,5 12 60,5 0 0 26 20 28
144 - Антон Виталиев Караджов 107 ОУ 70,067 0 0,00 70,067 ЕК, СМТ 50 67,6 90 72,5 3 18,6 3 0 0 0 0
145 - Стилияна Калоянова Пенева 145 ОУ 277,899 29,5 69,51 69,362 ЕК, СМТ 49 66,2 90 72,5 0 0,0 0 0 34 18 27,5
146 - Димитър Владиславов Живков 48 ОУ 266,923 28 65,85 69,362 ЕК, СМТ 49 66,2 90 72,5 0 0,0 0 0 24 0 29,5
147 - Екатерина Тодорова Узунова 2 СОУ 248,090 25,5 59,76 68,822 ЕК, Оли 38 50,7 90 72,5 13 65,1 0 0 27 16,5 26,5
148 - Калин Каменов Долапчиев 54 СОУ 193,212 18 41,46 68,822 ЕК, Оли 34 45,1 90 72,5 13 65,1 0 0 0 16 0
149 - Божидар Георгиев Илиев 14 СОУ 269,878 28,5 67,07 68,658 ЕК, СМТ 48 64,8 90 72,5 9 46,5 0 0 38 27,5 23,5
150 - Надежда Александрова Бузова 122 ОУ 66,545 0 0,00 66,545 ЕК, СМТ 45 60,6 90 72,5 11 55,8 0 0 0 0 0
151 - Хари Рашков Ковачев 107 ОУ 260,399 27,5 64,63 66,496 ЕК, Оли 34 45,1 90 72,5 12 60,5 0 7 27,5 16,5 28,5
152 - Боян Йорданов Рашев НУ София 186,573 17,5 40,24 65,841 ЕК, СМТ 44 59,2 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
153 - Яна Иванова Иванова 138 СОУ 141,262 11,5 25,61 64,433 ЕК, СМТ 42 56,3 90 72,5 10 51,2 0 0 0 0 0
154 - Ида Иванова Груева ЧНУ Питагор 64,433 0 0,00 64,433 ЕК, СМТ 42 56,3 90 72,5 0 0,0 0 11 0 0 0
155 - Велина Красимирова Андонова 25 ОУ 199,537 19,5 45,12 64,171 ЕК, Оли 41 54,9 90 72,5 11 55,8 0 0 27 24,5 29
156 - Александра Емилова Нинова 96 СОУ 173,927 16 36,59 64,171 ЕК, Оли 37 49,3 90 72,5 11 55,8 0 8 27 22 22,5
157 - Емили Емилиянова Миленова ЧОУ Св Кл Охр 64,171 0 0,00 64,171 ЕК, Оли 32 42,3 90 72,5 11 55,8 0 0 0 0 0
158 - Яна Николаева Кескинова 97 СОУ 235,680 24,5 57,32 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 0 0,0 0 0 22 15,5 15,5
159 - Георги Панайотов Мечев ЧСОУ Дрита 177,143 16,5 37,80 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 6 32,6 0 4 27 14 16,5
160 - Антон Илиянов Братинов 127 СОУ 63,729 0 0,00 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
161 - Мария Светлозарова Григорова ЧОУ Св. София 63,024 0 0,00 63,024 ЕК, СМТ 40 53,5 90 72,5 10,5 53,5 0 0 0 0 0
162 - Калоян Добромиров Икономов 49 ОУ 183,052 17,5 40,24 62,320 ЕК, СМТ 39 52,1 90 72,5 7 37,2 0 0 21 8,5 0
163 - Виктор Диянов Стефанов 119 СОУ 61,845 0 0,00 61,845 ЕК, Оли 37 49,3 90 72,5 10 51,2 0 0 0 0 0
164 - Александра Антонова Антонова 105 СОУ 61,616 0 0,00 61,616 ЕК, СМТ 38 50,7 90 72,5 5 27,9 0 0 0 0 0
165 - Алекс Димитров Гечовски 112 ОУ 61,616 0 0,00 61,616 ЕК, СМТ 38 50,7 90 72,5 0 0,0 0 0 21 0 0
166 - Силвия Ивайлова Андреева НУКК 232,863 24,5 57,32 60,912 ЕК, СМТ 37 49,3 90 72,5 0 0,0 0 0 0 14 20
167 - Ивайла Ивайлова Радкова 83 ОУ 177,985 17 39,02 60,912 ЕК, СМТ 37 49,3 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
168 - Ралица Тониева Таскова 23 СОУ 198,544 20 46,34 59,520 ЕК, Оли 21 26,8 90 72,5 9 46,5 0 0 24,5 17 25
169 - Михаела Стефанова Антонова 36 СОУ 225,683 24 56,10 57,390 ЕК, СМТ 32 42,3 90 72,5 0 0,0 0 19 0 18 25
170 - Емил Христов Петров 38 ОУ 57,390 0 0,00 57,390 ЕК, СМТ 32 42,3 90 72,5 6 32,6 0 0 0 0 0
171 - Константин Каменов Кованджиев 129 ОУ 188,901 19 43,90 57,194 ЕК, Оли 30 39,4 90 72,5 8 41,9 0 0 21,5 15 0
172 - Радостин Павлинов Стаменков 142 ОУ 128,449 11 24,39 55,278 ЕК, СМТ 29 38,0 90 72,5 0 0,0 0 0 0 6 0
173 - Георги Венциславов Михайлов 159 ОУ 226,525 24,5 57,32 54,574 ЕК, СМТ 28 36,6 90 72,5 5 27,9 0 0 18 10,5 17
174 - Момчил Иванов Милушев 55 СОУ 54,574 0 0,00 54,574 ЕК, СМТ 28 36,6 90 72,5 0 0,0 0 0 0 12,5 15,5
175 - Калоян Митков Лучков 51 СОУ 203,165 21,5 50,00 53,165 ЕК, СМТ 26 33,8 90 72,5 0 0,0 0 0 11 12,5 21
176 - Екатерина Светлозарова Ангелова 73 СОУ 159,263 15,5 35,37 53,165 ЕК, СМТ 26 33,8 90 72,5 5,5 30,2 0 0 0 19 11,5
177 - Владислав Владиславов Петков 19 СОУ 52,461 0 0,00 52,461 ЕК, СМТ 25 32,4 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
178 - Михаела Мариянова Харизанова 40 СОУ 52,461 0 0,00 52,461 ЕК, СМТ 25 32,4 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
179 - Петър Красимиров Крумов 35 СОУ 113,248 9,5 20,73 51,052 ЕК, СМТ 23 29,6 90 72,5 0 0,0 0 0 14 11 12
180 - Симона Симеонова 128 СОУ 36,264 0 0,00 36,264 ЕК, СМТ 0 0,0 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
181 - Пламен Бенов 125 СОУ 36,264 0 0,00 36,264 ЕК, СМТ 0 0,0 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
182 - Мина Тодорова Ялъмова 138 СОУ 36,264 0 0,00 36,264 ЕК, СМТ 0 0,0 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
183 - Зорница Георгиева 139 ОУ 36,264 0 0,00 36,264 ЕК, СМТ 0 0,0 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
184 - Дея Владимирова Христова 20 ОУ 36,264 0 0,00 36,264 ЕК, СМТ 0 0,0 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
185 - Виктор Георгиев Котев ЧСОУ Б. Школо 36,264 0 0,00 36,264 ЕК, СМТ 0 0,0 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
186 - Весела Венциславова Георгиева НУКК 36,264 0 0,00 36,264 ЕК, СМТ 0 0,0 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
187 - Златозар Златозаров Боев 38 ОУ 330,844 36 85,37 74,746 СМТ, Оли 52 70,4 85 67,0 16 79,1 0 0 35 29,5 38
188 - Павел Светославов Шиляков 125 СОУ 239,181 22 51,22 85,522 СМТ, Оли 64 87,3 85 67,0 17 83,7 0 0 0 0 0
189 - Даниел Едуард Севик ЧОУ Св. София 233,547 22 51,22 79,889 СМТ, Оли 56 76,1 85 67,0 17 83,7 0 0 27 22 23,5
190 - Марио Яворов Йосифов ЧОУ Св. София 287,402 29,5 69,51 78,865 ЕК, Оли 48 64,8 85 67,0 18,5 90,7 0 20 30 25,5 0
191 - Иван Руменов Камберов 28 СОУ 242,410 23,5 54,88 77,776 СМТ, Оли 53 71,8 85 67,0 17 83,7 0 0 33,5 25 36
192 - Димитър Владимиров Панайотов 125 СОУ 295,175 31 73,17 75,663 СМТ, Оли 50 67,6 85 67,0 17 83,7 0 0 0 0 28
193 - София Иванова Ганева 6 ОУ 196,109 17,5 40,24 75,377 ЕК, Оли 49 66,2 85 67,0 17 83,7 0 0 25,5 21 22
194 - Станислава Валентинова Минчева 133 СОУ 271,945 28,5 67,07 70,726 ЕК, Оли 43 57,7 85 67,0 15 74,4 14 27 22,5 22,5 30,5
195 - Стефан Цанков Мутафов 43 ОУ 253,653 26 60,98 70,726 ЕК, Оли 28 36,6 85 67,0 15 74,4 0 0 25 21 21,5
196 - Йордан Емилов Караиванов 14 СОУ 235,360 23,5 54,88 70,726 ЕК, Оли 48 64,8 85 67,0 15 74,4 0 0 32,5 20,5 23
197 - Александър Александров Вичев 1 СОУ 217,067 21 48,78 70,726 ЕК, Оли 39 52,1 85 67,0 15 74,4 0 0 15 14 23
198 - Михаела Бориславова Христова 16 ОУ 187,799 17 39,02 70,726 ЕК, Оли 37 49,3 85 67,0 15 74,4 0 0 23 19 23
199 - Мартин Яворов Габровски 73 СОУ 242,087 24,5 57,32 70,136 ЕК, СМТ 54 73,2 85 67,0 0 0,0 0 0 0 14 23
200 - Красимира Красимирова Котова 101 СОУ 276,937 29,5 69,51 68,400 ЕК, Оли 45 60,6 85 67,0 14 69,8 0 0 0 26,5 28,5
 | Страница 2 от 17 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS