Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 21 Януари 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1 - Аделина Ивайлова Василева 120 ОУ 16,197 0 0,00 16,197 ЕК, СМТ 25 32,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
2 - Аделина Николаева Евтимова 45 ОУ 9,859 0 0,00 9,859 ЕК, СМТ 16 19,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
3 - Адриан Едуардов Янковски 107 ОУ 58,869 0 0,00 58,869 ЕК, СМТ 38 50,7 85 67,0 0 0,0 3,5 0 0 0 0
4 - Адриан Емилианов Тодоров 142 ОУ 238,026 24,5 57,32 66,075 ЕК, Оли 33 43,7 85 67,0 13 65,1 0 0 28,5 16 31,5
5 - Адриан Станиславов Захариев 139 ОУ 13,380 0 0,00 13,380 ЕК, СМТ 21 26,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
6 - Адриан Толев 145 ОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
7 - Адриана Павлова Захаринова 49 ОУ 9,155 0 0,00 9,155 ЕК, СМТ 15 18,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
8 - Адриана Ценимирова Чапанова 81 СОУ 283,925 28,5 67,07 82,706 СМТ, Оли 60 81,7 95 78,0 17 83,7 0 0 31 20,5 25
9 - Айа Димитрова Милкова 104 ОУ 16,901 0 0,00 16,901 ЕК, СМТ 26 33,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
10 - Айхан Мюхеттин Караоглан 34 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
11 - Алберт Дамянов Белчев 61 ОУ 161,582 16 36,59 51,826 ЕК, СМТ 28 36,6 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
12 - Алберт Кременаров 98 ОУ 9,155 0 0,00 9,155 ЕК, СМТ 15 18,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
13 - Алек Браян Селвелиев ЧСОУ Българско школо 75,631 0 0,00 75,631 ЕК, СМТ 54 73,2 95 78,0 7 37,2 0 21 0 0 0
14 - Алекс Валериев Пешев 83 ОУ 12,676 0 0,00 12,676 ЕК, СМТ 20 25,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
15 - Алекс Викторов Йосифов 2 СОУ 161,998 16,5 37,80 48,584 ЕК, СМТ 39 52,1 65 45,1 0 0,0 0 10 14 13 20,5
16 - Алекс Владимиров Младенов 31 СУЧЕМ 14,789 0 0,00 14,789 ЕК, СМТ 23 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
17 - Алекс Димитров Гечовски 112 ОУ 61,616 0 0,00 61,616 ЕК, СМТ 38 50,7 90 72,5 0 0,0 0 0 21 0 0
18 - Алекс Димитров Митев 79 СОУ 15,833 0 0,00 15,833 ЕК, СМТ 12 14,1 40 17,6 0 0,0 0 0 0 0 0
19 - Алекс Емилов Чакъров 150 ОУ 32,665 0 0,00 32,665 ЕК, СМТ 32 42,3 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
20 - Алекс Лъчезаров Ахчийски 5 ОУ 26,822 0 0,00 26,822 ЕК, СМТ 12 14,1 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
21 - Алекс Митков Боянов НСОУ 7,746 0 0,00 7,746 ЕК, СМТ 13 15,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
22 - Алекс Николаев Желев 119 СОУ 16,197 0 0,00 16,197 ЕК, СМТ 25 32,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
23 - Алекс Радославов Ангелов 122 ОУ 14,564 0 0,00 14,564 ЕК, СМТ 18 22,5 30 6,6 0 0,0 0 0 0 0 0
24 - Алекс Росенов Карабашев 5 ОУ 231,042 23 53,66 70,067 ЕК, СМТ 50 67,6 90 72,5 12 60,5 0 0 26 20 28
25 - Александра Александрова Бебова ЧОУ Св. София 34,430 0 0,00 34,430 ЕК, СМТ 15 18,3 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
26 - Александра Александрова Спасова 143 ОУ 13,380 0 0,00 13,380 ЕК, СМТ 21 26,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
27 - Александра Ангелова Владимирова 78 СОУ 46,332 0 0,00 46,332 ЕК, СМТ 28 36,6 75 56,0 0 0,0 0 0 9 0 0
28 - Александра Антонова Антонова 105 СОУ 61,616 0 0,00 61,616 ЕК, СМТ 38 50,7 90 72,5 5 27,9 0 0 0 0 0
29 - Александра Георгиева 145 ОУ 14,789 0 0,00 14,789 ЕК, СМТ 23 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
30 - Александра Георгиева Василева ЧНУ Питагор 49,714 0 0,00 49,714 ЕК, СМТ 25 32,4 85 67,0 4 23,3 0 0 0 0 0
31 - Александра Димитрова Кирова 34 ОУ 54,504 0 0,00 54,504 ЕК, СМТ 24 31,0 95 78,0 5 27,9 0 0 0 0 13
32 - Александра Димова 145 ОУ 16,901 0 0,00 16,901 ЕК, СМТ 26 33,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
33 - Александра Драгомирова Фалина 6 ОУ 106,564 10 21,95 40,710 ЕК, Оли 22 28,2 60 39,6 8 41,9 0 0 16 13 9,5
34 - Александра Емилова Нинова 96 СОУ 173,927 16 36,59 64,171 ЕК, Оли 37 49,3 90 72,5 11 55,8 0 8 27 22 22,5
35 - Александра Ивайлова Манасиева 55 СОУ 47,601 0 0,00 47,601 ЕК, СМТ 22 28,2 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
36 - Александра Иванова Владикин 134 СОУ 47,106 0 0,00 47,106 ЕК, СМТ 33 43,7 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
37 - Александра Иванова Симеонова ЧНУ Питагор 31,048 0 0,00 31,048 ЕК, СМТ 18 22,5 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
38 - Александра Кирилова Стоичкова 5 ОУ 47,036 0 0,00 47,036 ЕК, СМТ 29 38,0 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
39 - Александра Миленова Наумова 1 СОУ 5,634 0 0,00 5,634 ЕК, СМТ 10 11,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
40 - Александра Павлова Асенова 11 ОУ 38,934 0 0,00 38,934 ЕК, СМТ 37 49,3 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
41 - Александра Павлова Иванова 42 ОУ 7,042 0 0,00 7,042 ЕК, СМТ 12 14,1 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
42 - Александра Пачева 125 СОУ 14,085 0 0,00 14,085 ЕК, СМТ 22 28,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
43 - Александра Петева Петкова 31 СУЧЕМ 13,380 0 0,00 13,380 ЕК, СМТ 21 26,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
44 - Александра Петрова Калейна 5 ОУ 11,268 0 0,00 11,268 ЕК, СМТ 18 22,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
45 - Александра Развигорова Петкова 55 СОУ 14,085 0 0,00 14,085 ЕК, СМТ 22 28,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
46 - Александра Станимирова Станчева 23 СОУ 149,785 15 34,15 47,346 ЕК, СМТ 31 40,8 73 53,8 0 0,0 0 0 21 11,5 15
47 - Александра Стоянова Андонова 55 СОУ 11,268 0 0,00 11,268 ЕК, СМТ 18 22,5 0 0,0 0 0,0 0 0 10 0 0
48 - Александра Тихомирова Димитрова 60 ОУ 45,767 0 0,00 45,767 ЕК, СМТ 35 46,5 65 45,1 2 14,0 0 0 0 0 0
49 - Александра Христова Стойчева 123 СОУ 72,423 6 12,20 35,838 ЕК, СМТ 17 21,1 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 11
50 - Александра Цветанова Срендева 49 ОУ 8,451 0 0,00 8,451 ЕК, СМТ 14 16,9 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
51 - Александра Янушева 129 ОУ 11,268 0 0,00 11,268 ЕК, СМТ 18 22,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
52 - Александрина Андреева Котева 143 ОУ 14,085 0 0,00 14,085 ЕК, СМТ 22 28,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
53 - Александрина Антонова Бакарска 38 ОУ 54,643 0 0,00 54,643 ЕК, СМТ 32 42,3 85 67,0 7 37,2 0 0 0 0 0
54 - Александрос Василиос Триантафилидис ЧНУ Питагор 78,546 0 0,00 78,546 ЕК, Оли 53 71,8 95 78,0 16 79,1 10 17 0 0 0
55 - Александър Александров Вичев 1 СОУ 217,067 21 48,78 70,726 ЕК, Оли 39 52,1 85 67,0 15 74,4 0 0 15 14 23
56 - Александър Александров Захариев 143 ОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
57 - Александър Александров Колевски 105 СОУ 233,048 22 51,22 79,389 ЕК, Оли 48 64,8 105 89,0 14 69,8 0 0 31 21 22,5
58 - Александър Александров Лазарков 108 СОУ 207,406 19,5 45,12 72,040 ЕК, СМТ 45 60,6 100 83,5 12 60,5 0 0 0 0 0
59 - Александър Александров Ровдов 49 ОУ 12,676 0 0,00 12,676 ЕК, СМТ 20 25,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
60 - Александър Александров Софрониев 38 ОУ 45,740 6 12,20 9,155 ЕК, СМТ 15 18,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
61 - Александър Александров Стойчев 134 СОУ 10,563 0 0,00 10,563 ЕК, СМТ 17 21,1 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
62 - Александър Андреев Асса 127 СОУ 241,011 25,5 59,76 61,743 ЕК, Оли 38 50,7 75 56,0 13,5 67,4 0 0 26,5 19,5 0
63 - Александър Андреев Иванов 119 СОУ 109,094 9 19,51 50,557 ЕК, СМТ 34 45,1 75 56,0 8 41,9 0 0 15 11 11,5
64 - Александър Антонов Лозанов 119 СОУ 8,451 0 0,00 8,451 ЕК, СМТ 14 16,9 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
65 - Александър Бертран Пикар 36 СОУ 18,457 0 0,00 18,457 СМТ, Оли 15 18,3 0 0,0 3 18,6 0 0 0 0 0
66 - Александър Бисеров Петров 45 ОУ 22,032 0 0,00 22,032 ЕК, СМТ 13 15,5 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
67 - Александър Борисов Бозов 17 СОУ 28,866 0 0,00 28,866 ЕК, СМТ 11 12,7 65 45,1 0 0,0 0 0 12,5 0 0
68 - Александър Валентинов Златков 97 СОУ 199,301 20 46,34 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 0 0,0 0 0 20 20 26,5
69 - Александър Валентинов Йорданов 17 СОУ 115,776 10 21,95 49,923 ЕК, СМТ 37 49,3 70 50,5 5 27,9 0 0 0 15,5 12,5
70 - Александър Василев Върбанов 6 ОУ 45,063 0 0,00 45,063 ЕК, СМТ 34 45,1 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
71 - Александър Веселинов Александров 6 ОУ 13,380 0 0,00 13,380 ЕК, СМТ 21 26,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
72 - Александър Владимиров Калъпчийски 137 СОУ 7,042 0 0,00 7,042 ЕК, СМТ 12 14,1 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
73 - Александър Владимиров Цанев 12 СОУ 189,734 18,5 42,68 61,685 ЕК, СМТ 42 56,3 85 67,0 11 55,8 0 0 14 15,5 17
74 - Александър Вълков Марковски 31 СУЧЕМ 31,048 0 0,00 31,048 ЕК, СМТ 18 22,5 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
75 - Александър Георгиев Чобанов 145 ОУ 56,351 0 0,00 56,351 ЕК, Оли 38 50,7 80 61,5 10 51,2 0 0 0 0 22,5
76 - Александър Даниелов Георгиев 104 СОУ 11,628 0 0,00 11,628 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 4 23,3 0 0 0 0 0
77 - Александър Делянов Добрев НУКК 135,268 12,5 28,05 51,122 ЕК, СМТ 27 35,2 85 67,0 0 0,0 0 0 23 0 13,5
78 - Александър Димитров Драганов 93 СОУ 159,762 14,5 32,93 60,981 ЕК, СМТ 41 54,9 85 67,0 8 41,9 0 0 0 17,5 21
79 - Александър Димитров Петров 19 СОУ 7,746 0 0,00 7,746 ЕК, СМТ 13 15,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
80 - Александър Евгениев Златанов 20 ОУ 16,197 0 0,00 16,197 ЕК, СМТ 25 32,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
81 - Александър Ивайлов Богомилов 41 ОУ 40,649 0 0,00 40,649 СМТ, Оли 30 39,4 0 0,0 8 41,9 0 0 0 0 0
82 - Александър Иванов Георгиев 112 ОУ 169,344 16,5 37,80 55,929 ЕК, Оли 31 40,8 75 56,0 11 55,8 0 0 18 15 26,5
83 - Александър Иванов Илиев 35 СОУ 42,246 0 0,00 42,246 ЕК, СМТ 30 39,4 65 45,1 6 32,6 0 0 20 9,5 0
84 - Александър Иванов Петков 33 ОУ 44,993 0 0,00 44,993 ЕК, СМТ 30 39,4 70 50,5 5 27,9 0 0 0 0 0
85 - Александър Калоянов Кирилов 31 СУЧЕМ 89,157 9,5 20,73 26,962 ЕК, СМТ 20 25,4 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
86 - Александър Калоянов Тодоров ЧЕСОУ Дорис Тенеди 21,831 0 0,00 21,831 ЕК, СМТ 33 43,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
87 - Александър Кирилов Апостолов 121 СОУ 43,744 0 0,00 43,744 СМТ, Оли 41 54,9 50 28,6 6 32,6 0 0 0 0 0
88 - Александър Красимиров Костадинов 125 СОУ 131,956 12,5 28,05 47,810 ЕК, СМТ 34 45,1 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 12,5
89 - Александър Кръшняк 120 ОУ 23,944 0 0,00 23,944 ЕК, СМТ 36 47,9 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
90 - Александър Лъчезаров Христов 119 СОУ 174,757 17,5 40,24 54,025 ЕК, Оли 29 38,0 80 61,5 9 46,5 0 0 0 0 0
91 - Александър М. Даскалов 125 СОУ 29,577 0 0,00 29,577 ЕК, СМТ 44 59,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
92 - Александър Маринов Дойчев ЧОУ Петър Берон 29,512 0 0,00 29,512 СМТ, Оли 34 45,1 0 0,0 2 14,0 0 0 0 0 0
93 - Александър Мартинов Мънчев 36 СОУ 167,478 18,5 42,68 39,429 ЕК, СМТ 26 33,8 65 45,1 0 0,0 0 7 0 0 19,5
94 - Александър Мартинов Николов 105 СОУ 256,306 26 60,98 73,379 ЕК, СМТ 43 57,7 105 89,0 11 55,8 0 0 33 20,5 32
95 - Александър Миленов Димитров 102 ОУ 120,331 13 29,27 32,526 ЕК, СМТ 24 31,0 55 34,1 0 0,0 0 0 12 0 6
96 - Александър Миленов Малинов 38 ОУ 6,338 0 0,00 6,338 ЕК, СМТ 11 12,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
97 - Александър Михаел Кюлханов 121 СОУ 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
98 - Александър Михайлов Даскалов 125 СОУ 117,215 14 31,71 22,093 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 8,5 44,2 0 0 0 0 0
99 - Александър Михайлов Кедиков 5 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
100 - Александър Петров Бояджиев 33 ОУ 282,966 30 70,73 70,771 ЕК, СМТ 51 69,0 90 72,5 13 65,1 0 0 36 17,5 28
Страница 1 от 17 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS