Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 05 Март 2021 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от 1-ви пробен изпит в СМГ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
101 - Георги Панайотов Мечев ЧСОУ Дрита 177,143 16,5 37,80 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 6 32,6 0 4 27 14 16,5
102 - Мартин Веселинов Колев 31 СУЧЕМ 235,749 24,5 57,32 63,798 ЕК, СМТ 45 60,6 85 67,0 7,5 39,5 0 0 26,5 17 20
103 - Александър Андреев Асса 127 СОУ 241,011 25,5 59,76 61,743 ЕК, Оли 38 50,7 75 56,0 13,5 67,4 0 0 26,5 19,5 0
104 - Илияс Башир Номан НУКК 321,112 33,5 79,27 83,308 ЕК, СМТ 61 83,1 100 83,5 14 69,8 0 0 26 24,5 32,5
105 - Емилия Александрова Николова 45 ОУ 229,457 22 51,22 75,799 ЕК, Оли 33 43,7 90 72,5 16 79,1 0 0 26 21 0
106 - Алекс Росенов Карабашев 5 ОУ 231,042 23 53,66 70,067 ЕК, СМТ 50 67,6 90 72,5 12 60,5 0 0 26 20 28
107 - Владислав Александров Павлов 56 СОУ 227,798 23,5 54,88 63,164 ЕК, СМТ 48 64,8 80 61,5 5 27,9 0 0 26 20,5 18
108 - Стефан Иванов Табаков 73 СОУ 233,706 24,5 57,32 61,755 ЕК, СМТ 46 62,0 80 61,5 0 0,0 0 0 26 25,5 29
109 - Владимир Георгиев Павлов 120 ОУ 251,675 27 63,41 61,431 СМТ, Оли 43 57,7 75 56,0 13 65,1 0 0 26 25,5 28
110 - Вероника Радославова Аспарухова 121 СОУ 54,009 0 0,00 54,009 ЕК, СМТ 35 46,5 80 61,5 0 0,0 0 0 26 15,5 0
111 - Ралица Николаева Веселинова 118 СОУ 228,280 25 58,54 52,670 ЕК, СМТ 37 49,3 75 56,0 6 32,6 0 0 26 17,5 17
112 - Бетина Бориславова Ангелова 85 СОУ 197,198 21 48,78 50,856 ЕК, Оли 30 39,4 70 50,5 10 51,2 0 0 26 13,5 17
113 - Росица Боянова Караиванова 18 СОУ 226,097 25 58,54 50,488 ЕК, СМТ 30 39,4 80 61,5 6 32,6 0 0 26 12,5 29,5
114 - Белослава Лазарова Малакова 92 ОУ 151,091 15,5 35,37 44,993 ЕК, СМТ 30 39,4 70 50,5 6 32,6 3,5 0 26 0 14
115 - Найден Теодоров Бороджиев 19 СОУ 269,995 26,5 62,20 83,410 СМТ, Оли 61 83,1 90 72,5 17 83,7 0 15 25,5 15,5 23
116 - София Иванова Ганева 6 ОУ 196,109 17,5 40,24 75,377 ЕК, Оли 49 66,2 85 67,0 17 83,7 0 0 25,5 21 22
117 - Димитър Димитров Йонов Габрово 235,405 23,5 54,88 70,771 ЕК, СМТ 51 69,0 90 72,5 0 0,0 0 0 25,5 16 0
118 - Божидар Иванов Чешанков ЧОУ Фоти 237,640 26 60,98 54,713 ЕК, СМТ 36 47,9 80 61,5 9 46,5 0 0 25,5 15,5 36
119 - Ивайло Бойков Бойков 100 ОУ 135,892 13,5 30,49 44,428 ЕК, СМТ 37 49,3 60 39,6 0 0,0 0 0 25,5 16,5 24
120 - Кристиян Стефанов Скордев 10 СОУ 316,680 33 78,05 82,534 ЕК, СМТ 56 76,1 105 89,0 15 74,4 0 0 25 19 29,5
121 - Магдалина Петрова Генова 120 ОУ 291,584 30 70,73 79,389 ЕК, Оли 31 40,8 105 89,0 14 69,8 0 0 25 27 27
122 - Петър Николаев Панайотов 55 СОУ 205,792 18,5 42,68 77,743 ЕК, СМТ 57 77,5 95 78,0 7 37,2 0 0 25 20 27
123 - Катерина Тошкова Казанджиева ЧСОУ Св.Георги 284,098 29,5 69,51 75,561 ЕК, СМТ 50 67,6 100 83,5 13 65,1 0 0 25 0 30
124 - Стефан Цанков Мутафов 43 ОУ 253,653 26 60,98 70,726 ЕК, Оли 28 36,6 85 67,0 15 74,4 0 0 25 21 21,5
125 - Дарина Станислав Стоева 38 ОУ 210,209 21 48,78 63,868 ЕК, СМТ 49 66,2 80 61,5 7 37,2 0 0 25 18 27,5
126 - Ема Георгиева Стоянова 8 СОУ 129,692 11,5 25,61 52,862 ЕК, Оли 33 43,7 80 61,5 8,5 44,2 0 0 25 0 16
127 - Петър Нелиянов Недялков 133 СОУ 168,351 17 39,02 51,278 ЕК, Оли 34 45,1 75 56,0 9 46,5 0 0 25 19,5 0
128 - Стефан Юлианов Драгославов 2 СОУ 354,282 37,5 89,02 87,209 ЕК, Оли 54 73,2 115 100,0 15 74,4 0 29 24,5 28 25
129 - Виктор Станиславов Сираков 134 СОУ 250,468 24,5 57,32 78,517 ЕК, СМТ 62 84,5 90 72,5 0 0,0 9 0 24,5 16 0
130 - Искрен Божидаров Александров НУКК 190,729 17,5 40,24 69,997 ЕК, СМТ 46 62,0 95 78,0 0 0,0 0 0 24,5 20,5 17
131 - Ралица Тониева Таскова 23 СОУ 198,544 20 46,34 59,520 ЕК, Оли 21 26,8 90 72,5 9 46,5 0 0 24,5 17 25
132 - Милена Ивелинова Ганчева 109 ОУ 192,968 21 48,78 46,627 ЕК, Оли 28 36,6 75 56,0 7 37,2 0 0 24,5 14 17
133 - Александър Стефанов Манев 1 СОУ 143,704 14,5 32,93 44,923 ЕК, СМТ 26 33,8 75 56,0 0 0,0 0 0 24,5 9,5 0
134 - Ралица Николаева Радоицова 143 ОУ 149,682 15,5 35,37 43,585 ЕК, СМТ 28 36,6 70 50,5 4 23,3 0 7 24,5 11 13,5
135 - Теодора Николаева Маринова ЧСОУ Свети Георги 280,758 28 65,85 83,197 ЕК, Оли 52 70,4 95 78,0 18 88,4 0 0 24 20,5 25
136 - Яница Атанасова Иванова 31 СУЧЕМ 292,823 30,5 71,95 76,970 ЕК, СМТ 52 70,4 100 83,5 14 69,8 0 0 24 0 27
137 - Димитър Владиславов Живков 48 ОУ 266,923 28 65,85 69,362 ЕК, СМТ 49 66,2 90 72,5 0 0,0 0 0 24 0 29,5
138 - Марин Миленов Петрински 35 СОУ 199,234 19,5 45,12 63,868 ЕК, СМТ 49 66,2 80 61,5 9,5 48,8 0 0 24 19,5 23
139 - Дарина Красимирова Чакърова 112 ОУ 165,195 15,5 35,37 59,098 ЕК, Оли 34 45,1 85 67,0 10 51,2 0 0 24 11 0
140 - Антония Димитрова Томова 112 ОУ 223,503 23,5 54,88 58,869 ЕК, СМТ 38 50,7 85 67,0 9 46,5 0 0 24 16 23,5
141 - Лора Калоянова Касабова 43 ОУ 193,767 19,5 45,12 58,402 СМТ, Оли 42 56,3 75 56,0 12 60,5 0 0 24 21,5 23
142 - Калина Александрова Дунчева 32 СОУ 245,166 27 63,41 54,922 ЕК, СМТ 48 64,8 65 45,1 0 0,0 0 0 24 17 20
143 - Анна Боянова Николова 191 ОУ 198,307 21 48,78 51,966 ЕК, СМТ 36 47,9 75 56,0 6 32,6 0 0 24 14 18,5
144 - Вивиан Юлианова Дикова 42 ОУ 155,316 15,5 35,37 49,218 ЕК, СМТ 36 47,9 70 50,5 0 0,0 0 0 24 15,5 20
145 - Виктория Свиленова Върбанова 109 ОУ 42,950 0 0,00 42,950 ЕК, СМТ 31 40,8 65 45,1 0 0,0 0 0 24 0 0
146 - Красимир Красимиров Търничков 134 СОУ 120,621 12 26,83 40,133 ЕК, СМТ 27 35,2 65 45,1 0 0,0 0 0 24 9,5 0
147 - Ивайла Николаева Николова 134 СОУ 147,777 16 36,59 38,020 ЕК, СМТ 24 31,0 65 45,1 0 0,0 0 0 24 16 18
148 - Георги Иванов Георгиев 40 СОУ 197,563 20,5 47,56 54,880 СМТ, Оли 37 49,3 65 45,1 12 60,5 0 16 23,5 17,5 0
149 - Виктор Огнянов Герасимов 133 СОУ 134,010 13 29,27 46,205 ЕК, Оли 30 39,4 70 50,5 8 41,9 0 0 23,5 0 17,5
150 - Ким Нгок Анх 32 СОУ - 0 0,00 - - 62 84,5 100 83,5 15 74,4 24,5 0 23 29 0
151 - Ангел Огнянов Бъров 20 ОУ 302,750 31 73,17 83,238 ЕК, СМТ 57 77,5 105 89,0 15 74,4 0 0 23 24,5 33
152 - Борислав Данаилов Желев 56 СОУ 212,919 20 46,34 73,895 ЕК, Оли 39 52,1 95 78,0 14 69,8 16,5 0 23 15 23
153 - Калоян Ростиславов Драгостинов 101 СОУ 218,971 21 48,78 72,630 ЕК, Оли 30 39,4 80 61,5 17 83,7 0 0 23 17 29
154 - Михаела Бориславова Христова 16 ОУ 187,799 17 39,02 70,726 ЕК, Оли 37 49,3 85 67,0 15 74,4 0 0 23 19 23
155 - Георги Светломиров Стоянов 2 СОУ 207,255 20,5 47,56 64,572 ЕК, СМТ 50 67,6 80 61,5 0 0,0 0 0 23 17,5 26
156 - Максим Ивайлов Марков 134 СОУ 255,588 27,5 64,63 61,685 ЕК, СМТ 42 56,3 85 67,0 5 27,9 0 0 23 15,5 20
157 - Никифор Никифор Богданов 79 СОУ 192,191 19,5 45,12 56,826 ЕК, СМТ 39 52,1 80 61,5 0 0,0 0 0 23 0 17
158 - Александър Делянов Добрев НУКК 135,268 12,5 28,05 51,122 ЕК, СМТ 27 35,2 85 67,0 0 0,0 0 0 23 0 13,5
159 - Ивана Савова Тодорова 107 ОУ 173,609 18 41,46 49,218 ЕК, СМТ 36 47,9 70 50,5 0 0,0 5 0 23 16 24
160 - Йордан Тихомиров Трифонов 148 ОУ 150,319 15 34,15 47,880 ЕК, СМТ 38 50,7 65 45,1 8 41,9 0 0 23 8 17,5
161 - Димитрия Иванова Димитрова ЧОУ Веда 164,019 17 39,02 46,946 ЕК, Оли 16 19,7 65 45,1 9,5 48,8 0 0 23 10,5 17
162 - Мартина Георгиева Михайлова 104 ОУ 144,050 15 34,15 41,611 ЕК, СМТ 33 43,7 60 39,6 0 0,0 0 0 23 11 16,5
163 - Ангел Венциславов Александров 79 СОУ 123,645 12,5 28,05 39,499 ЕК, СМТ 30 39,4 60 39,6 0 0,0 0 0 23 18,5 0
164 - Кристиана Кристиянова Сотирова Увекинд 254,881 30,5 71,95 39,027 СМТ, Оли 31 40,8 0 0,0 7 37,2 0 0 23 16,5 21
165 - Никол Панайотова Савова 137 СОУ 142,288 16,5 37,80 28,873 ЕК, СМТ 43 57,7 0 0,0 0 0,0 0 0 23 15 19
166 - Петър Димитров Ивановски ЧНУ Питагор 267,375 27,5 64,63 73,473 ЕК, Оли 43 57,7 90 72,5 15 74,4 17,5 18 22,5 24,5 0
167 - Мария Пламенова Борачева 98 ОУ 190,546 17 39,02 73,473 ЕК, Оли 51 69,0 90 72,5 15 74,4 0 0 22,5 28,5 30
168 - Станислава Валентинова Минчева 133 СОУ 271,945 28,5 67,07 70,726 ЕК, Оли 43 57,7 85 67,0 15 74,4 14 27 22,5 22,5 30,5
169 - Виктория Валентинова Дончева 32 СОУ 202,120 19,5 45,12 66,754 ЕК, СМТ 57 77,5 75 56,0 0 0,0 0 0 22,5 20,5 24
170 - Димитър Веселинов Господинов 119 СОУ 59,573 0 0,00 59,573 ЕК, СМТ 39 52,1 85 67,0 0 0,0 0 0 22,5 0 0
171 - Мария Божидарова Мачева 120 ОУ 168,681 17,5 40,24 47,949 ЕК, СМТ 42 56,3 60 39,6 4 23,3 0 0 22,5 13 18
172 - Михаил Петров Савов 49 ОУ 107,105 11 24,39 33,934 ЕК, СМТ 26 33,8 55 34,1 0 0,0 0 0 22,5 0 0
173 - Константин Георгиев Черганов 68 СОУ 235,612 24 56,10 67,319 ЕК, СМТ 50 67,6 85 67,0 0 0,0 0 0 22 11,5 15
174 - Яна Николаева Кескинова 97 СОУ 235,680 24,5 57,32 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 0 0,0 0 0 22 15,5 15,5
175 - Калоян Емилов Гърнев 38 ОУ 242,639 26 60,98 59,712 ЕК, СМТ 47 63,4 75 56,0 8 41,9 0 0 22 19 0
176 - Димитър Радославов Лозанов 33 ОУ 130,701 11 24,39 57,530 ЕК, СМТ 40 53,5 80 61,5 6 32,6 0 9 22 17,5 18
177 - Павел Калинов Стоев 28 СОУ 185,458 19 43,90 53,750 СМТ, Оли 42 56,3 65 45,1 10 51,2 0 0 22 15 24,5
178 - Стилияна Планенова Хаджиева 4 ОУ 206,099 22 51,22 52,441 ЕК, Оли 28 36,6 75 56,0 9,5 48,8 0 0 22 13,5 17,5
179 - Ивайло Радославов Генчев 104 ОУ 39,499 0 0,00 39,499 ЕК, СМТ 30 39,4 60 39,6 0 0,0 0 0 22 17 0
180 - Даряна Галинова Георгиева 38 ОУ 154,596 17,5 40,24 33,865 ЕК, СМТ 22 28,2 60 39,6 0 0,0 0 8 22 0 0
181 - Михаил Росенов Хаджилазов 119 СОУ 166,444 15,5 35,37 60,347 ЕК, СМТ 44 59,2 80 61,5 5,5 30,2 0 0 21,5 12,5 26
182 - Ивайло Йорданов Камбуров 133 СОУ 167,356 16 36,59 57,599 ЕК, СМТ 44 59,2 75 56,0 8 41,9 0 0 21,5 22,5 21,5
183 - Константин Каменов Кованджиев 129 ОУ 188,901 19 43,90 57,194 ЕК, Оли 30 39,4 90 72,5 8 41,9 0 0 21,5 15 0
184 - Ния Илиян Илиева 22 СОУ 162,136 17 39,02 45,063 ЕК, СМТ 34 45,1 65 45,1 0 0,0 0 0 21,5 16 28,5
185 - Мартин Яворов Рашков 11 ОУ 223,174 20,5 47,56 80,491 ЕК, СМТ 57 77,5 100 83,5 12 60,5 6 0 21 0 20
186 - Калоян Добромиров Икономов 49 ОУ 183,052 17,5 40,24 62,320 ЕК, СМТ 39 52,1 90 72,5 7 37,2 0 0 21 8,5 0
187 - Алекс Димитров Гечовски 112 ОУ 61,616 0 0,00 61,616 ЕК, СМТ 38 50,7 90 72,5 0 0,0 0 0 21 0 0
188 - Виктория Петрова Неделчева 138 СОУ 273,246 30 70,73 61,051 ЕК, СМТ 45 60,6 80 61,5 0 0,0 0 0 21 18 26,5
189 - Вяра Ивайлова Иванова 34 ОУ 155,260 14 31,71 60,138 ЕК, СМТ 32 42,3 95 78,0 5 27,9 5 8 21 17 19
190 - Виктор Ивайлов Попдончев 81 СОУ 202,395 20,5 47,56 59,712 ЕК, СМТ 47 63,4 75 56,0 0 0,0 0 0 21 14 20
191 - Кристиан Николаев Христов 18 СОУ 216,960 22,5 52,44 59,642 ЕК, СМТ 43 57,7 80 61,5 7 37,2 0 0 21 17,5 14,5
192 - Калоян Стоянов Недков 107 ОУ 56,191 0 0,00 56,191 ЕК, СМТ 42 56,3 75 56,0 8 41,9 0 0 21 14 0
193 - Далена Николаева Стаменова 17 СОУ 180,512 18 41,46 56,121 ЕК, СМТ 38 50,7 80 61,5 6 32,6 0 0 21 11 14
194 - Мартин Ивайлов Боршуков 55 СОУ 221,667 24 56,10 53,374 ЕК, СМТ 38 50,7 75 56,0 6 32,6 0 0 21 17 0
195 - Александра Станимирова Станчева 23 СОУ 149,785 15 34,15 47,346 ЕК, СМТ 31 40,8 73 53,8 0 0,0 0 0 21 11,5 15
196 - Мартин Здравков Златанов 121 СОУ 40,203 0 0,00 40,203 ЕК, СМТ 31 40,8 60 39,6 0 0,0 0 0 21 0 9,5
197 - Кристина Христова Христова 61 ОУ 99,014 10 21,95 33,161 ЕК, СМТ 21 26,8 60 39,6 0 0,0 0 0 21 12 15,5
198 - Иван Янев Гюлев 122 ОУ 254,263 26 60,98 71,336 ЕК, СМТ 44 59,2 100 83,5 0 0,0 0 17 20,5 22 28
199 - Ивайло Бориславов Симов 20 ОУ 231,677 23 53,66 70,701 ЕК, СМТ 47 63,4 95 78,0 0 0,0 0 21 20,5 19 28
200 - Теодор Руменов Димитров 17 СОУ 221,529 23,5 54,88 56,895 ЕК, СМТ 43 57,7 75 56,0 11 55,8 0 0 20,5 12,5 22
 | Страница 2 от 17 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS