МГ Петър Берон Варна

МГ Варна
Математическа гимназия Д-р Петър Берон - Варна е създадена през есента на 1883г.
Гимназията разполага с 28 класни стаи, 4 стаи за обучение на групите по чужди езици, 7 компютърни зали, кабинети по физика, химия, биология и музика. Заниманията по физическо възпитание и спорт се водят в 2 физкултурни салона, фитнес-зала, физкултурни площадки за футбол, баскетбол и волейбол. Към гимназията функционира ученически стол и бюфет.
Прием след 4-ти клас: 8 ученика се приемат ако са изкарали над 75% от максималния брой точки на Зимните състезания по информатика или на Пролетни Математически Състезания. Останалите места в паралелките се попълват чрез сборен резултат от състезанията Европейско Кенгуру, Областен кръг на олимпиадата по информатика, Областен кръг на олимпиадата по математика, Великденско математическо състезание, Преглед на знанията по математика, Преглед на знанията по информатика. Общо се приемат 56 ученика за 5-ти клас.
Прием след 7-ми клас: Гимназията приема 208 ученика, разпределени в 3 паралелки Математика с английски език, 1 паралелка Математика с немски език, 1 паралелка Информатика с английски език, 1 паралелка Информационни технологии с английски език, 1 паралелка Информационни технологии с френски и английски език и 1 паралелка Физика с английски език. Приемането става според резултатите от външното оценяване в 7-ми клас и оценките от дипломата, като резултатът от матурата по математика се умножава по 3.
Контакти: кв. Чайка, Варна
+359 52 302106 - Директор
+359 52 302108 - Секретар
МГ Варна


Новини за МГ Варна

МГ Варна най-накрая с реална възможност за своя сграда - Истина или ПР?

МГ Варна най-накрая с реална възможност за своя сграда - Истина или ПР?
22.10.2016 г. 04:12 ч. | Коментирай
За пореден път информация, че математическата гимназия в град Варна скоро ще се разполага в самостоятелна сграда...
Цялата новина

 


Facebook
Facebook
RSS
RSS