Резултатите от Софийски математически турнир са готови

г. 17:03 ч. Резултатите от Софийски математически турнир са готови
Списъци с резултати на децата, явили се на XIV СМТ в СМГ вече са разлепени на таблото във фоайето на гимназията.
До края на деня би следвало в мрежата да има снимки на резултатите, а другата седмица най-вероятно, на страницата на РИО София ще излезе и официален общ списък на всички явили се на четиринадесетия подред софийски математически турнир и изкарали над 50% от максималния брой точки.
До ден, два след излизането на официалния списък, резултатите ще бъдат въведени в математическата класация.
        

 


Споделете тази новина:


Рейтинг класация за 4 клас

Прием в СМГ - Рейтинг класация за 4 клас

Пояснения:
Тази година, състезанията, които участват в рейтинг класацията за 4 клас, отразяваща класирането за прием в СМГ са:
• СМТ - Софийски Математически Турнир
• Областен кръг на Олимпиада по Математика
• Европейско Кенгуру
• Състезание на СМГ - Откриване на Млади таланти - ОМТ

За допълнителна информация, в рейтинг таблицата ще бъдат нанесени резултатите от пробните изпити за четвъртокласници в СМГ, Пролетни Математически Състезания - ПМС, Математически Предизвикателства, състезание на ПЧМГ.
В рейтинг класацията ще бъдат отбелязани учениците, които получават директен прием в СМГ, благодарение на призово място на ПМС или Национално Математическо Състезание.

Вижте текущ рейтинг на четвъртокласниците, борещи се за прием в Софийската Математическа гимназия през 2015 година.
Класации от минали години:
• Прием в СМГ през 2014
• Прием в СМГ през 2013
• Прием в СМГ през 2012
Национална класация по Математика 5 - 12 клас

Национална класация по Математика

2014/2015 - Резултати за 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | 12 кл.
2013/2014 - Резултати за 5 кл. | 6 кл. | 7 кл.
2012/2013 - Резултати за 5 кл. | 6 кл.

Национална класация по Математика за ученици от 5 до 12 клас, базирана на резултати от математически състезания през 2014 / 2015 г.

Пояснения:
5 и 6 клас: За учениците в тази класация ще се изчислява рейтинг от проведените състезания.
Той ще отчита всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултатът от 7-те състезания. Рейтингът допуска само едно неявяване! Ако от 8 състезания, ученикът се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които той не се е явил. Ако състезателят се е явил на всички състезания, то Рейтингът се калкулира на база на всички резултати - няма отпадане на най-слабия резултат!
Състезанията, които са включени в националната класация по математика за 5 и 6 клас са Хитър Петър, Черноризец Храбър, Иван Салабашев, Областен кръг на Олимпиада по математика, Пролетни математически състезания, Европейско Кенгуру, Математически турнир Акад. К. Попов, Шумен, Състезание на ПЧМГ, София.
Националната математическа класация ви дава богат избор за различни извадки - общи класирания по класове, резултати на ученици от дадено училище, резултати на ученици от даден град, сортиране по произволен параметър.
7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас: Учениците в тази класация ще имат два рейтинга: Рейтинг 1 ще отразява общите им постижения от всички състезания, включени в класацията. Ако ученик не се е явил на някое от състезанията, той получава 0 точки за него и това ще намали общия му рейтинг!
Рейтинг 2 ще оценява резултатите на ученика само от от следните състезания - Есенен Математически Турнир - ЕМТ (за 9 - 12 клас), Зимни Математически Състезания - ЗМС, Пролетни Математически Състезания - ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг. Както и при другия рейтинг, ако ученик не се е явил на някое от 4-те изброени състезания, той получава 0 точки за него и това ще намали общия му Рейтинг 2.
Състезанията, които ще бъдат включени в националната класация по математика за 7 - 12 клас са: Есенен Математически Турнир - ЕМТ, Зимни Математически Състезания - ЗМС, Пролетни Математически Състезания - ПМС, Областен кръг на Олимпиада по математика, Национален кръг на Олимпиада по математика, Черноризец Храбър, Иван Салабашев, Европейско Кенгуру.

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+