Европейско Кенгуру 2017 - ще го бъде или не?

г. 09:45 ч.
Европейско Кенгуру 2017 - ще го бъде или не?
На 18 февруари публикувахме материал, в който предупреждаваме за подводните камъни, които крие тазгодишната организация на математическо състезание Европейско Кенгуру. Можете да го прочетете на този линк.

Две седмици преди определената дата за провеждане, организацията става все по-мътна и неясна. Защо?

На официалната страница на Kangourou sans Frontières - Европейско Кенгуру ясно е посочен упълномощеният организатор за страната ни.
Като организация, това е Съюзът на Математиците в България, а като конкретен човек от съюза, това е проф. Сава Гроздев.

EK 2017

Информация и новини за Сава Гроздев
В тълкуването на това се крият всички проблеми, които съпътстват Кенгуруто тази година и го превръщат от едно от най-обичаните от учениците състезание, в комедийна пародия с трагични елементи.

От миналата публикация за ЕК 2017 се разбра, че тази година проф. Сава Гроздев смята да държи контрола на 100% в свои ръце. Той няма да изпраща отговори на състезателните теми в Съюза на Математиците в България и забранява негови членове и представители да проверяват задачите. Проверката ще бъде направена от екип, несъгласуван със СМБ, а резултати на състезатели няма да се публикуват с имената им, а с фиктивни номера.
Това е пример за ампутиране на състезателния елемент и погазване на прозрачността.
Проверката ще бъде машинна, извършена от външна фирма, а не от СМБ. На фирмата трябва да бъдат заплатени по 3 лева на ученик за услугата. 3 лева... звучат малко. Но всъщност, става дума за доста сериозна сума, предвид това, че Европейско Кенгуру е (или беше) най-масовото математическо състезание в страната ни. За ориентир - на зимния кръг на Математика без Граници 2017 са се явили близо 20 000 участника. Нямам информация за броя на участниците в ЕК, но без съмнение е по-висок от тази бройка...

На 22 февруари, Съюзът на Математиците в България, в ролята си на официален организатор на Европейско Кенгуру за България изпрати следните указания до секциите на съюза и локалните организатори:
ДО СЕКЦИИТЕ на СМБ и ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ" КЕНГУРУ БЕЗ ГРАНИЦИ"

Уважаеми колеги,
На 18 март 2017 г. от 11:00 по обичайния до сега начин ще се проведе поредното издание на математическото състезание на Асоциация „Кенгуру без граници" (АКБГ), известно у нас и под името „Областен кръг" на „Европейско кенгуру".
Съгласно Хартата на АКБГ, отговорност за организацията и провеждането на състезанието у нас носи Съюзът на математиците в България (СМБ). Особеното през тази година е, че по решение на МОН резултатите от състезанието за четвърти клас ще играят роля при приема на нови ученици в профилираните училища. По тази причина отговорността за организацията и провеждането на състезанието за този клас ще се носи от МОН и съответните РУО, като няма да се събира такса за правоучастие за учениците от този клас. Ролята на СМБ в този случай ще е да съдейства при организацията и провеждането на състезанието. Отговорността на СМБ за провеждането на състезанието в останалите класове се запазва. Запазва се и начинът на провеждане на състезанието.

В тази връзка молим всички, които имат желание да организират състезанието, да заявят това в срок до 10 март на адрес smb.kenguru@gmail.com, като посочат електронен адрес, на който желаят да получават указанията за провеждане на състезанието, както и всички необходими допълнителни материали.
На 17 март, на посочения от организаторите електронен адрес, ще бъдат изпратени състезателните теми и други документи, необходими за провеждането на състезанието.
На 18 март след обяд на същия адрес ще бъдат изпратени решенията на задачите, инструкция и срок за оценяване, както и образец от протокола с резултатите, който трябва да бъде върнат на адрес smb.kenguгu@gmail.com.
На 17 и 18 март 2017 година, за получаване на допълнителна информация за състезанието, можете да се обръщате към СМБ на телефони 0888674599 и 0879804706.

...................

Събирането на таксите за правоучастие, съгласно нормативните разпоредби на АКБГ (т. 2.1 от т. нар. Bylaw) се прави от името на СМБ.
Препоръчителната вноска за правоучастие е в размер на седем лева, от които 4.70 лв. са предназначени за организацията по места, а 2.30 лв. се превеждат по сметката на СМБ: БДСК - ЕАД, клон Гео Милев, IBAN BG20STSA 9300 0001 6828 74, BIC STSABGSF.
Събраните в сметката на СМБ средства се използват за заплащане на работата по съставянето на темите (миналата година по искане на проф. Сава Гроздев за тази цел бяха изплатени повече от 8000 лева, като повече от половината бяха за него лично), финансиране на летни лагери, изготвяне на предложения за задачи за следващи издания на състезанието, публикуване на материали за подготовка, административно и счетоводно обслужване и др.
Оригиналът на писмото на СМБ до местните организатори можете да изтеглите оттук.

Както виждате, указанията на СМБ се различават коренно от тези, изпратени от проф. Сава Гроздев няколко дни по-рано. В ролята си на официален организатор на Европейско Кенгуру за България, СМБ е решил да не бъде променян досегашния начин на проверка на резултатите и отменя машинната им обработка от централна комисия с неясен към момента състав. Също така, променено е разпределението на таксата - по сметка на СМБ като организатор трябва да се преведат 2.3 лева на участник, а не както беше посочено в първичните указания - 3 лева да се превеждат на друга фирма.
СМБ в ролята си на официален организатор не приема необходимостта от заплащане на сериозна такса в размер на 3 лева за машинна проверка извън рамките на съюза и е преценил за удачно да събира по-ниска такава, а проверката да се извърши вътрешно, както винаги досега.
Информация и новини за Министерство на образованието

Развитие на конфликта - СМБ - проф. Сава Гроздев

Проф. Сава Гроздев отказва да се съобрази с решението на официалния организатор в ролята на СМБ и изпраща следното предупреждение:
28 февруари 2017 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СМБ

Г-н Председател,
Разпространява се писмо от името на СМБ относно организацията на Областния кръг на "Европейско кенгуру". Това писмо дезинформира и всява объркване, защото влиза в противоречие с мое писмо от 15.02.2017 г. в качеството ми на председател на Националната комисия "Европейско кенгуру" и официален представител на България в Асоциация "Кенгуру без граници". Съществува опасност да се намали драстично броят на участниците в тазгодишното издание на състезанието.

Затова Ви информирам и официално, че тази година оценяването на писмените работи ще се извършва машинно. Това е мое решение в качеството ми на активен член на "Кенгуру без граници". Организаторите по места няма да получават отговорите на задачите. По този начин се гарантира точност и безпристрастност. Машинното оценяване дава възможност обявяването на резултатите да става по индивидуални номера, с което се изпълняват наредителните указания на МОН до РУО във връзка с изискванията на Комисията за защита на личните данни.

Във връзка с горното, моля до 8 март 2017 г. да изпратите на упълномощената от мен г-жа Красимира Карабашева на ел. адрес bulgarian.kangaroo@gmail.com списък на определените от СМБ местни организатори, които ще събират такси по зададени от СМБ правила и ще организират учениците. Този списък следва да съдържа:
1. Трите имена на организатора;
2. Пощенски и електронен адрес на организатора, както и телефон за връзка;
2. Място на провеждане на състезанието (населено място, училище).

Темите за Областния кръг са във финална фаза на подготовка и определените от СМБ организатори ще ги получат по направена от тях или чрез СМБ заявка. Те следва да попълнят и подпишат прикаченото Съгласие за сътрудничество, за да се гарантира секретността на задачите. Тъй като машинната обработка на бланките с попълнени отговори изисква значителни разходи, местните организатори следва да преведат необходимата сума съгласно указанията в прикачения файл. След изпълнение на горните изисквания организаторите ще получат и заявения брой бланки, които са индивидуални и са с уникални номера.

С настоящото Ви информирам, че отговорността за законното събиране на такси от определените от СМБ организатори е на СМБ. Не възразявам разпределението на средствата след внасяне на сумата за машинна проверка да става по правила, определени от СМБ.
Сава Гроздев
Ами... ученици и родители, това е положението 2 седмици преди провеждането на Европейско Кенгуру... Власт, Пари, Борба царуват и рушат.
Заглавието на тази новина е все по-актуално - Европейско Кенгуру 2017 - ще го бъде или не?
Информация и новини за Съюз на математиците в България

Лично мнение за проблемите с Европейско Кенгуру 2017

В предупреждението на проф. Сава Гроздев се казва, че машинното обработване на данните под негов контрол ще осигури две неща:
1. точност и безпристрастност
2. обявяване на резултатите да става по индивидуални номера
по точка 1 - състезанието Европейско Кенгуру се провежда от много години в страната ни. Нито веднъж не е имало проблем с точността на резултатите и безпристрастността им! Напълно необосновано е да се предлага промяна на доказан механизъм, против който няма никакви оплаквания...
по точка 2 - Аз, а убеден съм и огромна част от родителите и учениците сме твърдо против масово подетата кампания от институциите за необявяване на резултатите от състезания! Моля, не отказвайте децата от състезанията по математика с това безумие. Крийте си резултати от изпити, матури и други проверки, но оставете състезанията на мира!
Искаме резултати и класирания - ясни - с имена и точки. Който не иска - да не участва в състезания, участието не е задължително!
Посетете темата за Европейско Кенгуру 2017 в нашия форум
Информация, новини, задачи и решения от Европейско Кенгуру
            
Споделете тази новина:

Още интересно от AlekDimitrov.com:


Оценете новината: 4,6 / 14 гласа


Актуален календар на математическите състезания
Календар на състезанията
Състезания по математика през:
Ученически Ваканции
Ваканции 2020 - 2021 година
Ученически Ваканции
Есенна ваканция: 30 окт. - 1 ное. 2020 г.
Коледна ваканция: 24 дек. 2020 - 3 яну. 2021 г.
Зимна / междусрочна ваканция: 30 яну. - 3 фев. 2021 г.
Пролетна ваканция 1-11 кл.: 3 - 11 април 2021 г.
Пролетна ваканция 12 клас: 8 - 11 април 2021 г.
Неучебни дни
19 май 2021 г. – Матура по БЕЛ в 12 клас
21 май 2021 г. – Втори ДЗИ за 12 клас
24 - 25 май 2021 г. - по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

Край на учебната година
1 - 3 клас - 31 май 2021 г.
4 - 6 клас - 14 юни 2021 г.
4 - 6 клас - паралелки в спортни училища - 30 юни 2021 г.
7 - 11 клас - 30 юни 2021 г.
12 клас - 14 май 2021 г.
Официални Празници и Почивни Дни
Празници и Почивни Дни 2024
Официални празници. Неработни дни. Кога отработваме? Как да комбинираме неработните дни с ваканцията на детето и състезанията по математика за да планираме перфектната семейна почивка?

Facebook
Facebook
RSS
RSS