Поредно нарушение на регламента на Олимпиада по Математика 2017?

г. 17:36 ч.
Поредно нарушение на регламента на Олимпиада по Математика 2017?
Днес, по време на контестациите от националния кръг на НОМ 2017, такива са били отказани на ученици от 7 и 8 клас от СМГ поради това, че не са присъствали техните учители и учениците са имали желание сами да защитават своите резултати.
Ето какво пише в регламента на Национална Олимпиада по Математика 2016 / 2017:
Писмените работи на националния кръг са анонимни, като всяка работа се проверява от двама проверители от журито – членове на Националната комисия.
Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършват не по–късно от следващия ден от провеждане на олимпиадата. Веднага след обявяване на резултатите всеки участник има право да подаде контестация до проверителите за всяка от задачите.

Контестации се приемат само когато участник смята, че е допусната груба грешка при оценяване на някоя от задачите. Контестации се подават от ръководителя на съответния ученик.

По изключение при липса на ръководител контестацията може да бъде подадена и от засегнатия ученик.

Подаването на контестация става чрез попълване на бланка (по образец, подготвен от журито) за всяка оспорвана задача. Разглеждането на контестациите става в присъствието на проверяващите на съответната писмена работа и ръководителя на ученика.
При съгласие върху оценката, по която е подадена контестация, членовете на журито и ръководителят на ученика подписват бланката. При несъгласие или неприсъствие на ръководителя на ученика въпросът се отнася до Комисия по контестациите, включваща председателя на журито и двама членове на Националната комисия. Ръководителят на ученика има право да присъства при разглеждане на контестацията от Комисията по контестациите. Решението на Комисията по контестациите е окончателно.
В регламента е предвидена възможност ученик да контестира самостоятелно, без учител. Което буди недоумение защо в случая не е било спазено.
Това странно решение трябва да се добави към недопускането на деца до национален кръг, във връзка с което беше публикувано Отворено писмо до министъра на образованието и науката на Република България и към всички други проблеми, които съпътстваха състезанията през тази учебна година.
Информация, новини, задачи и решения от Олимпиада по Математика
    
Споделете тази новина:

Още интересно от AlekDimitrov.com:


Оценете новината: 5,0 / 4 гласа


Училища на фокус

Класация на училищата

Резултати от матури / НВО след 7 клас
Потребителски рейтинг на софийските училища

Класацията включва пълни данни за резултатите от матури след 7 клас на софийските училища за 2012, 2013, 2014,2015 и 2016 година. В нея са включени и броя ученици, явили се на НВО във всяко училище за съответната година.
Всеки ученик или родител може да оцени училище, което го интересува по различни критерии. На база на тези оценки се смята среден потребителски рейтинг на софийските училища.
Уроци, курсове и школи по математика

Курсове по математика

За съжаление, често обучението по математика в редовните учебни часове е недостатъчно за изкарването на добра оценка на Националното външно оценяване след 7 клас или на матурите в 12 клас. Тогава на помощ идват уроците, курсовете и школите по Математика.
Вижте списък с добрите школи по математика и мнения на родители и ученици за тях.
Официални Празници и Почивни Дни

Празници и Почивни Дни

Официални празници. Неработни дни. Кога отработваме?
Как да комбинираме неработните дни с ваканцията на детето и състезанията по математика за да планираме перфектната семейна почивка?

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+