Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 06 Юли 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Хитър Петър Габрово
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
3 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 84,03 80 100,0 97 76,0 45 75,4 13,5 65,9 140 93,4 21 81,5 48 96,1 0 0,0
4 - Мартин Дамянов Неев София СМГ 59,50 80 100,0 90 70,5 32 54,1 5 27,3 135 90,1 0 0,0 37 74,5 0 0,0
5 - Калина Александрова Николова София СМГ 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
6 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
7 - Боил Юлиянов Христов София СМГ 79,28 73 91,4 101 79,1 48 80,3 11 54,5 145 96,7 0 0,0 48 96,1 28 56,9
8 - Яна Цветанова Василева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 72,96 73 91,4 86 67,4 45 75,4 12 59,1 140 93,4 14,5 57,4 33 66,7 0 0,0
9 - Георги Дианов Динков София СМГ 69,52 72 90,1 84 65,9 60 100,0 0 0,0 140 93,4 0 0,0 45 90,2 23 47,1
10 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
11 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
12 - Теодор Живков Танков Бургас ПМГ Н. Обрешков 70,41 71 88,9 90 70,5 39 65,6 19 90,9 130 86,8 8 33,3 28 56,9 0 0,0
13 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 77,76 70 87,7 83 65,1 30 50,8 18 86,4 140 93,4 25 96,3 32 64,7 0 0,0
14 - Атанас Николаев Митрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 63,30 70 87,7 87 68,2 54 90,2 5,5 29,5 0 0,0 22 85,2 41 82,4 0 0,0
15 - Дарин Венциславов Хитов Плевен МГ Гео Милев 39,89 70 87,7 0 0,0 36 60,7 10 50,0 110 73,5 1 7,4 0 0,0 0 0,0
16 - Константин Христов Илиев София СМГ 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
17 - Галин Атанасов Иванов Варна МГ Петър Берон 45,21 68 85,2 84 65,9 51 85,2 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 85,36 67 84,0 100 78,3 60 100,0 17 81,8 130 86,8 17 66,7 50 100,0 0 0,0
19 - Веселин Димитров Митев Варна МГ Петър Берон 31,26 67 84,0 85 66,7 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
21 - Константин Каменов Каменов София СМГ 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
22 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
23 - Виктор Пламенов Койчев София СМГ 75,16 66 82,7 108 84,5 51 85,2 15 72,7 130 86,8 15 59,3 0 0,0 27 54,9
24 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 66,42 66 82,7 115 89,9 48 80,3 8 40,9 130 86,8 0 0,0 42 84,3 0 0,0
25 - Мартин Евгениев Генчев Варна МГ Петър Берон 68,53 65 81,5 96 75,2 54 90,2 11 54,5 135 90,1 0 0,0 44 88,2 0 0,0
26 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
27 - Калина Кръстева Костова София СМГ 53,86 64 80,2 115 89,9 42 70,5 7 36,4 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Калоян Ангелов Георгиев София СМГ 50,75 63 79,0 107 83,7 33 55,7 10 50,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 - Михаил Цветанов Димитров София 125 СОУ 46,58 63 79,0 0 0,0 48 80,3 8 40,9 115 76,8 0 0,0 24 49,0 0 0,0
30 - Калоян Христов Янчев Варна МГ Петър Берон 31,75 63 79,0 0 0,0 42 70,5 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Камелия Росенова Райчева София СМГ 28,35 63 79,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 82,45 62 77,8 89 69,8 42 70,5 20 95,5 130 86,8 24 92,6 42 84,3 0 0,0
33 - Иван Росенов Маринов София СМГ 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
34 - Симеон Бориславов Дачев София СМГ 57,77 62 77,8 104 81,4 48 80,3 14 68,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 - Петър Борисов Дамянов София 125 СОУ 42,28 62 77,8 78 61,2 33 55,7 8 40,9 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 74,15 61 76,5 101 79,1 42 70,5 12 59,1 135 90,1 14 55,6 44 88,2 0 0,0
37 - Ву Суан Фонг София СМГ 34,80 61 76,5 61 48,1 30 50,8 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
39 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
40 - Мартин Димитров Димитров София 125 СОУ 67,17 60 75,3 107 83,7 33 55,7 0 0,0 135 90,1 23 88,9 38 76,5 0 0,0
41 - Димитър Руменов Пандев Варна МГ Петър Берон 52,96 60 75,3 101 79,1 42 70,5 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 - Исидор Илиянов Хлебаров София СМГ 51,87 60 75,3 83 65,1 39 65,6 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
43 - Виктория Бойкова Петрова Варна ОУ П. Р. Славейков 51,46 60 75,3 83 65,1 33 55,7 16 77,3 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
44 - Теодор Кирилов Кирилов София СМГ 47,94 60 75,3 95 74,4 33 55,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Калоян Димов Милев Варна МГ Петър Берон 31,10 60 75,3 75 58,9 0 0,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
46 - Лъчезар Михайлов Жеков Хасково ПМГ Б. Петканчин 58,46 59 74,1 107 83,7 45 75,4 2 13,6 115 76,8 13 51,9 33 66,7 12 25,5
47 - Мартин Радославов Иванов София СМГ 52,66 59 74,1 101 79,1 42 70,5 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
48 - Йоана Тихомирова Монова София 125 СОУ 46,22 59 74,1 78 61,2 42 70,5 8 40,9 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
49 - Дария Климентова Господинова София СМГ 33,35 59 74,1 101 79,1 48 80,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 - Спас Жеков Димитров София СМГ 78,11 58 72,8 98 76,7 60 100,0 5 27,3 145 96,7 23 88,9 42 84,3 0 0,0
51 - Стилиян Купенов Кожухаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,28 58 72,8 72 56,6 39 65,6 0 0,0 110 73,5 7 29,6 30 60,8 0 0,0
52 - Мартин Пламенов Ангелов Варна МГ Петър Берон 35,41 58 72,8 0 0,0 39 65,6 4 22,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Михаела Иванова Цанкова София ЧОУ Св. София 26,14 58 72,8 0 0,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 0 0,0 32 64,7 0 0,0
54 - Валентин Ивайлов Тонов Плевен МГ Гео Милев 33,76 57 71,6 0 0,0 39 65,6 7 36,4 0 0,0 0 0,0 31 62,7 0 0,0
55 - Павел Иванов Панев София СМГ 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
56 - Иван Валентинов Божанин София СМГ 68,09 56 70,4 105 82,2 36 60,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 49 98,0 17 35,3
57 - Ивайло Бисеров Георгиев Варна МГ Петър Берон 60,51 56 70,4 94 73,6 45 75,4 9 45,5 135 90,1 0 0,0 34 68,6 0 0,0
58 - Алекс Петров Петров София СМГ 59,40 56 70,4 118 92,2 51 85,2 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5
59 - Георги Димитров Вълков София СМГ 49,44 56 70,4 76 59,7 33 55,7 9 45,5 125 83,4 0 0,0 0 0,0 15 31,4
60 - Камен Данаилов Прангов София СМГ 48,65 56 70,4 73 57,4 27 45,9 8 40,9 130 86,8 0 0,0 0 0,0 19 39,2
61 - Николай Младенов Младенов София СМГ 45,95 56 70,4 93 72,9 36 60,7 8 40,9 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 - Емили Емилова Хаджииванова Варна МГ Петър Берон 67,42 55 69,1 77 60,5 48 80,3 18 86,4 120 80,1 10,5 42,6 26 52,9 0 0,0
63 - Иван Йорданов Илиев София 125 СОУ 39,27 55 69,1 72 56,6 0 0,0 12 59,1 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
65 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
66 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 70,95 54 67,9 82 64,3 36 60,7 14 68,2 135 90,1 15 59,3 43 86,3 0 0,0
67 - Елисавета Росенова Недялкова София СМГ 64,81 54 67,9 104 81,4 48 80,3 12 59,1 125 83,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
68 - Никола Кирилов Драганов София СМГ 53,94 54 67,9 111 86,8 48 80,3 12 59,1 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Радостин Огнянов Даков Плевен МГ Гео Милев 50,40 54 67,9 0 0,0 36 60,7 9,5 47,7 130 86,8 10 40,7 24 49,0 0 0,0
70 - Кристиан Християн Викторов София СМГ 48,34 54 67,9 81 63,6 36 60,7 15 72,7 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
71 - Александър Деянов Донков Варна МГ Петър Берон 47,73 54 67,9 76 59,7 36 60,7 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
72 - Веселин Атанасов Тодоров Варна МГ Петър Берон 30,76 54 67,9 65 51,2 30 50,8 9 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
74 - Георги Пейчев Пеев София СМГ 71,83 53 66,7 101 79,1 42 70,5 7 36,4 140 93,4 0 0,0 50 100,0 28 56,9
75 - Павел Василев Николов София ПЧМГ 63,08 53 66,7 101 79,1 39 65,6 9 45,5 115 76,8 15 59,3 36 72,5 19 39,2
76 - Радостина Пламенова Богданова Варна МГ Петър Берон 58,72 53 66,7 96 75,2 42 70,5 13 63,6 120 80,1 0 0,0 27 54,9 0 0,0
77 - Катрин Евгениева Евгениева София 125 СОУ 57,89 53 66,7 90 70,5 36 60,7 12 59,1 140 93,4 0 0,0 27 54,9 0 0,0
78 - Василена Рангелова Янчева София ПЧМГ 56,28 53 66,7 104 81,4 30 50,8 9 45,5 135 90,1 4,5 20,4 0 0,0 19 39,2
79 - Ема Илиянова Славкова София 125 СОУ 55,97 53 66,7 93 72,9 36 60,7 14 68,2 135 90,1 0 0,0 0 0,0 16 33,3
80 - Борис Иванов Чавдаров София СМГ 53,34 53 66,7 104 81,4 48 80,3 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
81 - Александра Николаева Чобанова София 107 ОУ 44,95 53 66,7 94 73,6 30 50,8 10 50,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 - Даниел Николаев Рачев София СМГ 40,55 53 66,7 106 82,9 0 0,0 7 36,4 130 86,8 2 11,1 0 0,0 0 0,0
83 - Радослав Павлов Братованов Русе МГ Баба Тонка 36,88 53 66,7 0 0,0 0 0,0 10 50,0 115 76,8 0 0,0 32 64,7 0 0,0
84 - Владимир Стойчев Слепцов София 125 СОУ 67,63 52 65,4 84 65,9 33 55,7 13 63,6 135 90,1 11 44,4 44 88,2 0 0,0
85 - Иван Минчев Вътев Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,01 52 65,4 84 65,9 33 55,7 0 0,0 125 83,4 12 48,1 40 80,4 0 0,0
86 - Борис Ясенов Петров София СМГ 49,83 52 65,4 87 68,2 0 0,0 10 50,0 130 86,8 0 0,0 39 78,4 0 0,0
87 - Николай Тодоров Михов София СМГ 48,35 52 65,4 104 81,4 0 0,0 10 50,0 130 86,8 0 0,0 27 54,9 0 0,0
88 - Димитър Яниславов Михайлов Варна МГ Петър Берон 45,52 52 65,4 86 67,4 42 70,5 6 31,8 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Никола Найденов Николов София СМГ 27,46 52 65,4 0 0,0 0 0,0 10 50,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
90 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 62,88 51 64,2 100 78,3 45 75,4 9 45,5 125 83,4 11 44,4 34 68,6 21 43,1
91 - Георги Павлов Палейков София СМГ 47,60 51 64,2 85 66,7 36 60,7 14 68,2 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Антон Светославов Антонов Варна МГ Петър Берон 35,74 51 64,2 0 0,0 24 41,0 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Ивайло Антонов Иванов Варна МГ Петър Берон 31,30 51 64,2 104 81,4 0 0,0 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
95 - Николай Пламенов Дичев София СМГ 51,07 50 63,0 90 70,5 33 55,7 0 0,0 130 86,8 21 81,5 0 0,0 0 0,0
96 - Константин Ивайлов Иванов Каварна ОУ Йордан Йовков 38,49 50 63,0 86 67,4 45 75,4 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Александър Илиянов Илиев Варна МГ Петър Берон 23,04 50 63,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Любомир Мартинов Костов Варна VII СОУ Н.Геров 15,49 50 63,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Весела Пенчева Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,84 49 61,7 86 67,4 42 70,5 14 68,2 130 86,8 19 74,1 44 88,2 0 0,0
100 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 67,36 49 61,7 111 86,8 51 85,2 7 36,4 135 90,1 19 74,1 0 0,0 18 37,3
Страница 1 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS