Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 06 Юли 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от математически турнир К. Попов Шумен
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
2 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 85,36 67 84,0 100 78,3 60 100,0 17 81,8 130 86,8 17 66,7 50 100,0 0 0,0
3 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 78,48 40 50,6 122 95,3 45 75,4 12 59,1 145 96,7 18,5 72,2 50 100,0 0 0,0
4 - Георги Пейчев Пеев София СМГ 71,83 53 66,7 101 79,1 42 70,5 7 36,4 140 93,4 0 0,0 50 100,0 28 56,9
5 - Теодора Росенова Велева Русе МГ Баба Тонка 40,23 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 125 83,4 12 48,1 50 100,0 0 0,0
6 - Иван Валентинов Божанин София СМГ 68,09 56 70,4 105 82,2 36 60,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 49 98,0 17 35,3
7 - Димитър Емилов Димитров София СМГ 66,32 41 51,9 100 78,3 18 31,1 14 68,2 130 86,8 12,5 50,0 49 98,0 0 0,0
8 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
9 - Калина Александрова Николова София СМГ 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
10 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 84,03 80 100,0 97 76,0 45 75,4 13,5 65,9 140 93,4 21 81,5 48 96,1 0 0,0
11 - Боил Юлиянов Христов София СМГ 79,28 73 91,4 101 79,1 48 80,3 11 54,5 145 96,7 0 0,0 48 96,1 28 56,9
12 - Виктор Стилиянов Узунов Бургас ПМГ Н. Обрешков 41,82 43 54,3 75 58,9 0 0,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 48 96,1 0 0,0
13 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
14 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
15 - Георги Димов Гочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 77,05 30 38,3 107 83,7 54 90,2 15,5 75,0 140 93,4 17 66,7 46 92,2 0 0,0
16 - Константин Каменов Каменов София СМГ 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
17 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
18 - Георги Дианов Динков София СМГ 69,52 72 90,1 84 65,9 60 100,0 0 0,0 140 93,4 0 0,0 45 90,2 23 47,1
19 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
20 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
21 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 74,15 61 76,5 101 79,1 42 70,5 12 59,1 135 90,1 14 55,6 44 88,2 0 0,0
22 - Весела Пенчева Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,84 49 61,7 86 67,4 42 70,5 14 68,2 130 86,8 19 74,1 44 88,2 0 0,0
23 - Мартин Евгениев Генчев Варна МГ Петър Берон 68,53 65 81,5 96 75,2 54 90,2 11 54,5 135 90,1 0 0,0 44 88,2 0 0,0
24 - Владимир Стойчев Слепцов София 125 СОУ 67,63 52 65,4 84 65,9 33 55,7 13 63,6 135 90,1 11 44,4 44 88,2 0 0,0
25 - Марина Пламенова Парушева Варна МГ Петър Берон 53,76 0 0,0 0 0,0 33 55,7 15 72,7 145 96,7 16 63,0 44 88,2 0 0,0
26 - Никола Стефанов Зангов Русе МГ Баба Тонка 47,17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 115 76,8 21,5 83,3 44 88,2 0 0,0
27 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
28 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
29 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 70,95 54 67,9 82 64,3 36 60,7 14 68,2 135 90,1 15 59,3 43 86,3 0 0,0
30 - Гергана Светлинова Димитрова Варна МГ Петър Берон 31,51 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 125 83,4 0 0,0 43 86,3 0 0,0
31 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 82,45 62 77,8 89 69,8 42 70,5 20 95,5 130 86,8 24 92,6 42 84,3 0 0,0
32 - Спас Жеков Димитров София СМГ 78,11 58 72,8 98 76,7 60 100,0 5 27,3 145 96,7 23 88,9 42 84,3 0 0,0
33 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 72,85 32 40,7 90 70,5 42 70,5 11 54,5 130 86,8 22 85,2 42 84,3 45 90,2
34 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 66,42 66 82,7 115 89,9 48 80,3 8 40,9 130 86,8 0 0,0 42 84,3 0 0,0
35 - Димитър Иванов Маринчев Варна МГ Петър Берон 83,35 41 51,9 90 70,5 60 100,0 19 90,9 140 93,4 24,5 94,4 41 82,4 0 0,0
36 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 71,45 35 44,4 115 89,9 42 70,5 12 59,1 125 83,4 18 70,4 41 82,4 0 0,0
37 - Атанас Николаев Митрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 63,30 70 87,7 87 68,2 54 90,2 5,5 29,5 0 0,0 22 85,2 41 82,4 0 0,0
38 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
39 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
40 - Иван Минчев Вътев Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,01 52 65,4 84 65,9 33 55,7 0 0,0 125 83,4 12 48,1 40 80,4 0 0,0
41 - Йоан Чавдаров Панев София 107 ОУ 54,09 0 0,0 87 68,2 39 65,6 8 40,9 110 73,5 12,5 50,0 40 80,4 0 0,0
42 - Никол Добромирова Добрева Варна МГ Петър Берон 72,32 29 37,0 87 68,2 42 70,5 12 59,1 145 96,7 25 96,3 39 78,4 0 0,0
43 - Константин Иванов Пеев София ЧОУ Св. София 67,03 41 51,9 97 76,0 60 100,0 10 50,0 140 93,4 0 0,0 39 78,4 9 19,6
44 - Иван Деянов Славов София 125 СОУ 58,48 40 50,6 83 65,1 36 60,7 11 54,5 135 90,1 9 37,0 39 78,4 15 31,4
45 - Борис Ясенов Петров София СМГ 49,83 52 65,4 87 68,2 0 0,0 10 50,0 130 86,8 0 0,0 39 78,4 0 0,0
46 - Константин Христов Илиев София СМГ 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
47 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 74,23 32 40,7 128 100,0 48 80,3 21 100,0 130 86,8 0 0,0 38 76,5 17 35,3
48 - Мартин Димитров Димитров София 125 СОУ 67,17 60 75,3 107 83,7 33 55,7 0 0,0 135 90,1 23 88,9 38 76,5 0 0,0
49 - Гергана Георгиева Пеева София 125 СОУ 65,83 47 59,3 79 62,0 42 70,5 16 77,3 120 80,1 8,5 35,2 38 76,5 0 0,0
50 - Йордан Светославов Бозаджийски София ЧОУ Св. София 49,87 47 59,3 108 84,5 36 60,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 38 76,5 0 0,0
51 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
52 - Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ Иван Вазов 71,43 0 0,0 90 70,5 48 80,3 18,5 88,6 140 93,4 24 92,6 37 74,5 0 0,0
53 - Мартин Дамянов Неев София СМГ 59,50 80 100,0 90 70,5 32 54,1 5 27,3 135 90,1 0 0,0 37 74,5 0 0,0
54 - Александър Иванов Иванов София ПЧМГ 42,05 29 37,0 90 70,5 21 36,1 8 40,9 0 0,0 0 0,0 37 74,5 17 35,3
55 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 82,25 48 60,5 111 86,8 48 80,3 20 95,5 120 80,1 26 100,0 36 72,5 0 0,0
56 - Петър Христов Дойнов София 125 СОУ 64,24 36 45,7 58 45,7 42 70,5 13 63,6 130 86,8 16,5 64,8 36 72,5 0 0,0
57 - Павел Василев Николов София ПЧМГ 63,08 53 66,7 101 79,1 39 65,6 9 45,5 115 76,8 15 59,3 36 72,5 19 39,2
58 - Елена Светлинова Гарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,46 0 0,0 84 65,9 42 70,5 11 54,5 110 73,5 18,5 72,2 36 72,5 0 0,0
59 - Калоян Миленов Дянков Русе МГ Баба Тонка 50,60 0 0,0 112 87,6 0 0,0 13 63,6 140 93,4 9 37,0 36 72,5 0 0,0
60 - Марин Йорданов Йорданов Шумен ПМГ Нанчо Попович 45,91 36 45,7 86 67,4 0 0,0 0 0,0 120 80,1 14 55,6 36 72,5 0 0,0
61 - Анимир Тихомиров Георгиев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 33,79 45 56,8 0 0,0 27 45,9 8 40,9 0 0,0 4,5 20,4 36 72,5 0 0,0
62 - Александър Павлов Маринов Варна МГ Петър Берон 63,82 40 50,6 91 71,3 54 90,2 16 77,3 130 86,8 0 0,0 35 70,6 0 0,0
63 - Мария Иванова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,36 20 25,9 73 57,4 42 70,5 13 63,6 140 93,4 12 48,1 35 70,6 0 0,0
64 - Ивалин Александров Александров Варна МГ Петър Берон 47,08 0 0,0 86 67,4 42 70,5 8 40,9 120 80,1 0 0,0 35 70,6 0 0,0
65 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 62,88 51 64,2 100 78,3 45 75,4 9 45,5 125 83,4 11 44,4 34 68,6 21 43,1
66 - Ивайло Бисеров Георгиев Варна МГ Петър Берон 60,51 56 70,4 94 73,6 45 75,4 9 45,5 135 90,1 0 0,0 34 68,6 0 0,0
67 - Йордан Георгиев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,99 47 59,3 72 56,6 39 65,6 0 0,0 115 76,8 9 37,0 34 68,6 0 0,0
68 - Деница Юлиянова Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 44,29 10 13,6 82 64,3 18 31,1 6,5 34,1 125 83,4 3 14,8 34 68,6 0 0,0
69 - Християн Александров Денков София СМГ 40,33 0 0,0 94 73,6 0 0,0 10 50,0 135 90,1 0 0,0 34 68,6 0 0,0
70 - Миряна Бойкова Иванова Русе МГ Баба Тонка 31,53 0 0,0 79 62,0 0 0,0 0 0,0 135 90,1 0 0,0 34 68,6 0 0,0
71 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
72 - Яна Цветанова Василева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 72,96 73 91,4 86 67,4 45 75,4 12 59,1 140 93,4 14,5 57,4 33 66,7 0 0,0
73 - Георги Христов Димитров Самоков ПГ К. Фотинов 71,59 39 49,4 108 84,5 36 60,7 18 86,4 145 96,7 0 0,0 33 66,7 28 56,9
74 - Ивана Радостинова Корентова Бургас ПМГ Н. Обрешков 59,01 48 60,5 83 65,1 36 60,7 10 50,0 115 76,8 8 33,3 33 66,7 0 0,0
75 - Лъчезар Михайлов Жеков Хасково ПМГ Б. Петканчин 58,46 59 74,1 107 83,7 45 75,4 2 13,6 115 76,8 13 51,9 33 66,7 12 25,5
76 - Монир Жихад Ел-Букай София ПЧМГ 56,02 39 49,4 74 58,1 0 0,0 9 45,5 105 70,2 15,5 61,1 33 66,7 20 41,2
77 - Любослав Иванов Стефанов София ПЧМГ 48,98 48 60,5 104 81,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21,5 83,3 33 66,7 25 51,0
78 - Дебора Бориславова Петрова Русе МГ Баба Тонка 47,06 41 51,9 0 0,0 0 0,0 14 68,2 125 83,4 15 59,3 33 66,7 0 0,0
79 - Николай Димитров Драганов София ПЧМГ 34,99 31 39,5 77 60,5 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 66,7 13 27,5
80 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 77,76 70 87,7 83 65,1 30 50,8 18 86,4 140 93,4 25 96,3 32 64,7 0 0,0
81 - Павел Иванов Панев София СМГ 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
82 - Мартина Радославова Мартинова Бургас ПМГ Н. Обрешков 62,84 41 51,9 105 82,2 36 60,7 7 36,4 130 86,8 14,5 57,4 32 64,7 0 0,0
83 - Калоян Бориславов Здравков София ПЧМГ 45,18 0 0,0 83 65,1 39 65,6 5 27,3 90 60,3 0 0,0 32 64,7 16 33,3
84 - Радослав Павлов Братованов Русе МГ Баба Тонка 36,88 53 66,7 0 0,0 0 0,0 10 50,0 115 76,8 0 0,0 32 64,7 0 0,0
85 - Михаела Иванова Цанкова София ЧОУ Св. София 26,14 58 72,8 0 0,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 0 0,0 32 64,7 0 0,0
86 - Лия Пламенова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 69,64 37 46,9 94 73,6 45 75,4 14,5 70,5 115 76,8 21 81,5 31 62,7 0 0,0
87 - Радостин Бисеров Хаджимарков София ПЧМГ 57,34 38 48,1 102 79,8 36 60,7 12 59,1 120 80,1 10,5 42,6 31 62,7 12 25,5
88 - Георги Калоянов Миланов Русе МГ Баба Тонка 43,73 0 0,0 88 69,0 0 0,0 19 90,9 125 83,4 0 0,0 31 62,7 0 0,0
89 - Валентин Ивайлов Тонов Плевен МГ Гео Милев 33,76 57 71,6 0 0,0 39 65,6 7 36,4 0 0,0 0 0,0 31 62,7 0 0,0
90 - Гергана Тодорова Тагарева София СМГ 58,99 35 44,4 98 76,7 33 55,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 30 60,8 22 45,1
91 - Александър Федев Тослев София ПЧМГ 58,21 37 46,9 66 51,9 45 75,4 14 68,2 115 76,8 0 0,0 30 60,8 13 27,5
92 - Момчил Христов Младенов София СМГ 55,40 35 44,4 100 78,3 0 0,0 11 54,5 130 86,8 16 63,0 30 60,8 0 0,0
93 - Михаил Димитров Михайлов Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,61 41 51,9 98 76,7 30 50,8 8 40,9 120 80,1 0 0,0 30 60,8 0 0,0
94 - Стилиян Купенов Кожухаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,28 58 72,8 72 56,6 39 65,6 0 0,0 110 73,5 7 29,6 30 60,8 0 0,0
95 - Алкира Василий Неделчева София 107 ОУ 46,21 0 0,0 86 67,4 42 70,5 11 54,5 105 70,2 0 0,0 30 60,8 0 0,0
96 - Юлиан Кристианов Лечев София 107 ОУ 43,09 0 0,0 107 83,7 48 80,3 0 0,0 115 76,8 0 0,0 30 60,8 0 0,0
97 - Калоян Константинов Костов София 107 ОУ 36,29 0 0,0 64 50,4 33 55,7 2 13,6 110 73,5 0 0,0 30 60,8 0 0,0
98 - Габриела Йорданова Станимирова София ЧОУ Св. София 35,81 0 0,0 108 84,5 30 50,8 11 54,5 0 0,0 0 0,0 30 60,8 0 0,0
99 - Катрин Златинова Кайрякова Шумен ПМГ Нанчо Попович 29,76 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 105 70,2 3,5 16,7 30 60,8 0 0,0
100 - Хари Христов Христов Бургас ПМГ Н. Обрешков 67,08 43 54,3 75 58,9 36 60,7 15 72,7 135 90,1 19 74,1 29 58,8 0 0,0
Страница 1 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS