Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 06 Юли 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
3 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
4 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 82,25 48 60,5 111 86,8 48 80,3 20 95,5 120 80,1 26 100,0 36 72,5 0 0,0
5 - Константин Христов Илиев София СМГ 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
6 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
7 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 71,86 0 0,0 80 62,8 45 75,4 18 86,4 150 100,0 26 100,0 0 0,0 39 78,4
8 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
9 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
10 - Калина Александрова Николова София СМГ 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
11 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 77,76 70 87,7 83 65,1 30 50,8 18 86,4 140 93,4 25 96,3 32 64,7 0 0,0
12 - Никол Добромирова Добрева Варна МГ Петър Берон 72,32 29 37,0 87 68,2 42 70,5 12 59,1 145 96,7 25 96,3 39 78,4 0 0,0
13 - Димитър Иванов Маринчев Варна МГ Петър Берон 83,35 41 51,9 90 70,5 60 100,0 19 90,9 140 93,4 24,5 94,4 41 82,4 0 0,0
14 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
15 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 82,45 62 77,8 89 69,8 42 70,5 20 95,5 130 86,8 24 92,6 42 84,3 0 0,0
16 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
17 - Павел Иванов Панев София СМГ 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
18 - Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ Иван Вазов 71,43 0 0,0 90 70,5 48 80,3 18,5 88,6 140 93,4 24 92,6 37 74,5 0 0,0
19 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
20 - Константин Каменов Каменов София СМГ 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
21 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
22 - Спас Жеков Димитров София СМГ 78,11 58 72,8 98 76,7 60 100,0 5 27,3 145 96,7 23 88,9 42 84,3 0 0,0
23 - Мартин Димитров Димитров София 125 СОУ 67,17 60 75,3 107 83,7 33 55,7 0 0,0 135 90,1 23 88,9 38 76,5 0 0,0
24 - Виктория Данаилова Христова Пловдив ОМГ Кирил Попов 56,26 0 0,0 104 81,4 30 50,8 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0
25 - Димитър Иванов Маренов Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,26 0 0,0 92 72,1 42 70,5 9,5 47,7 125 83,4 22,5 87,0 23 47,1 0 0,0
26 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
27 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 72,85 32 40,7 90 70,5 42 70,5 11 54,5 130 86,8 22 85,2 42 84,3 45 90,2
28 - Атанас Николаев Митрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 63,30 70 87,7 87 68,2 54 90,2 5,5 29,5 0 0,0 22 85,2 41 82,4 0 0,0
29 - Любослав Иванов Стефанов София ПЧМГ 48,98 48 60,5 104 81,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21,5 83,3 33 66,7 25 51,0
30 - Никола Стефанов Зангов Русе МГ Баба Тонка 47,17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 115 76,8 21,5 83,3 44 88,2 0 0,0
31 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
32 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 84,03 80 100,0 97 76,0 45 75,4 13,5 65,9 140 93,4 21 81,5 48 96,1 0 0,0
33 - Лия Пламенова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 69,64 37 46,9 94 73,6 45 75,4 14,5 70,5 115 76,8 21 81,5 31 62,7 0 0,0
34 - Елисавета Росенова Недялкова София СМГ 64,81 54 67,9 104 81,4 48 80,3 12 59,1 125 83,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
35 - Атанас Тодоров Бунтов Пловдив ОМГ Кирил Попов 57,98 0 0,0 107 83,7 48 80,3 13 63,6 145 96,7 21 81,5 0 0,0 0 0,0
36 - Николай Пламенов Дичев София СМГ 51,07 50 63,0 90 70,5 33 55,7 0 0,0 130 86,8 21 81,5 0 0,0 0 0,0
37 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
38 - Весела Пенчева Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,84 49 61,7 86 67,4 42 70,5 14 68,2 130 86,8 19 74,1 44 88,2 0 0,0
39 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 67,36 49 61,7 111 86,8 51 85,2 7 36,4 135 90,1 19 74,1 0 0,0 18 37,3
40 - Хари Христов Христов Бургас ПМГ Н. Обрешков 67,08 43 54,3 75 58,9 36 60,7 15 72,7 135 90,1 19 74,1 29 58,8 0 0,0
41 - Слав Христов Петков София СМГ 64,53 0 0,0 105 82,2 54 90,2 14 68,2 135 90,1 19 74,1 0 0,0 23 47,1
42 - Томислав Атанасов Колев Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,40 40 50,6 72 56,6 24 41,0 10 50,0 110 73,5 19 74,1 0 0,0 0 0,0
43 - Атанас Стоянов Хрисулев Бургас ПМГ Н. Обрешков 45,22 19 24,7 94 73,6 36 60,7 0 0,0 125 83,4 19 74,1 0 0,0 0 0,0
44 - Румен Миленов Михов Ямбол МГ Атанас Радев 37,27 0 0,0 111 86,8 60 100,0 0 0,0 0 0,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0
45 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 78,48 40 50,6 122 95,3 45 75,4 12 59,1 145 96,7 18,5 72,2 50 100,0 0 0,0
46 - Елена Светлинова Гарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,46 0 0,0 84 65,9 42 70,5 11 54,5 110 73,5 18,5 72,2 36 72,5 0 0,0
47 - Калояна Живкова Балева Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,87 35 44,4 80 62,8 45 75,4 0 0,0 140 93,4 18,5 72,2 28 56,9 0 0,0
48 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
49 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 71,45 35 44,4 115 89,9 42 70,5 12 59,1 125 83,4 18 70,4 41 82,4 0 0,0
50 - Кристиян Иванов Гърчев Благоевград ПМГ Благоевград 44,62 0 0,0 76 59,7 24 41,0 11 54,5 130 86,8 18 70,4 0 0,0 0 0,0
51 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 85,36 67 84,0 100 78,3 60 100,0 17 81,8 130 86,8 17 66,7 50 100,0 0 0,0
52 - Георги Димов Гочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 77,05 30 38,3 107 83,7 54 90,2 15,5 75,0 140 93,4 17 66,7 46 92,2 0 0,0
53 - Красимир Славчев Лазаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,68 40 50,6 101 79,1 39 65,6 7,5 38,6 140 93,4 17 66,7 29 58,8 0 0,0
54 - Ричард Николаев Николов Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,28 39 49,4 97 76,0 39 65,6 13 63,6 130 86,8 17 66,7 0 0,0 0 0,0
55 - Петър Христов Дойнов София 125 СОУ 64,24 36 45,7 58 45,7 42 70,5 13 63,6 130 86,8 16,5 64,8 36 72,5 0 0,0
56 - Момчил Христов Младенов София СМГ 55,40 35 44,4 100 78,3 0 0,0 11 54,5 130 86,8 16 63,0 30 60,8 0 0,0
57 - Марина Пламенова Парушева Варна МГ Петър Берон 53,76 0 0,0 0 0,0 33 55,7 15 72,7 145 96,7 16 63,0 44 88,2 0 0,0
58 - Живомир Андреев Грозев Ямбол МГ Атанас Радев 30,73 0 0,0 98 76,7 45 75,4 0 0,0 0 0,0 16 63,0 0 0,0 0 0,0
59 - Монир Жихад Ел-Букай София ПЧМГ 56,02 39 49,4 74 58,1 0 0,0 9 45,5 105 70,2 15,5 61,1 33 66,7 20 41,2
60 - Виктор Пламенов Койчев София СМГ 75,16 66 82,7 108 84,5 51 85,2 15 72,7 130 86,8 15 59,3 0 0,0 27 54,9
61 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 70,95 54 67,9 82 64,3 36 60,7 14 68,2 135 90,1 15 59,3 43 86,3 0 0,0
62 - Павел Василев Николов София ПЧМГ 63,08 53 66,7 101 79,1 39 65,6 9 45,5 115 76,8 15 59,3 36 72,5 19 39,2
63 - Боян Симеонов Михов Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,91 19 24,7 78 61,2 54 90,2 12 59,1 120 80,1 15 59,3 29 58,8 0 0,0
64 - Дебора Бориславова Петрова Русе МГ Баба Тонка 47,06 41 51,9 0 0,0 0 0,0 14 68,2 125 83,4 15 59,3 33 66,7 0 0,0
65 - Давид Сергеевич Кан Бургас ПМГ Н. Обрешков 42,43 36 45,7 73 57,4 0 0,0 11 54,5 120 80,1 15 59,3 0 0,0 0 0,0
66 - Иво Калинов Гьошков Русе МГ Баба Тонка 29,42 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 145 96,7 15 59,3 0 0,0 0 0,0
67 - Яна Цветанова Василева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 72,96 73 91,4 86 67,4 45 75,4 12 59,1 140 93,4 14,5 57,4 33 66,7 0 0,0
68 - Велизар Станиславов Чиликов Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,58 40 50,6 87 68,2 42 70,5 14 68,2 135 90,1 14,5 57,4 23 47,1 0 0,0
69 - Мартина Радославова Мартинова Бургас ПМГ Н. Обрешков 62,84 41 51,9 105 82,2 36 60,7 7 36,4 130 86,8 14,5 57,4 32 64,7 0 0,0
70 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 74,15 61 76,5 101 79,1 42 70,5 12 59,1 135 90,1 14 55,6 44 88,2 0 0,0
71 - Марин Йорданов Йорданов Шумен ПМГ Нанчо Попович 45,91 36 45,7 86 67,4 0 0,0 0 0,0 120 80,1 14 55,6 36 72,5 0 0,0
72 - Иван Росенов Маринов София СМГ 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
73 - Лъчезар Михайлов Жеков Хасково ПМГ Б. Петканчин 58,46 59 74,1 107 83,7 45 75,4 2 13,6 115 76,8 13 51,9 33 66,7 12 25,5
74 - Тервел Галинов Стоянов Варна МГ Петър Берон 36,79 0 0,0 0 0,0 36 60,7 14 68,2 115 76,8 13 51,9 0 0,0 0 0,0
75 - Димитър Емилов Димитров София СМГ 66,32 41 51,9 100 78,3 18 31,1 14 68,2 130 86,8 12,5 50,0 49 98,0 0 0,0
76 - Йоан Чавдаров Панев София 107 ОУ 54,09 0 0,0 87 68,2 39 65,6 8 40,9 110 73,5 12,5 50,0 40 80,4 0 0,0
77 - Петър Иванов Иванов Димитровград ПМГ Иван Вазов 29,95 0 0,0 93 72,9 27 45,9 8 40,9 0 0,0 12,5 50,0 0 0,0 0 0,0
78 - Мария Иванова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,36 20 25,9 73 57,4 42 70,5 13 63,6 140 93,4 12 48,1 35 70,6 0 0,0
79 - Иван Минчев Вътев Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,01 52 65,4 84 65,9 33 55,7 0 0,0 125 83,4 12 48,1 40 80,4 0 0,0
80 - Радин Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,24 28 35,8 97 76,0 33 55,7 2 13,6 125 83,4 12 48,1 26 52,9 0 0,0
81 - Камен Валентинов Живков София 107 ОУ 41,82 0 0,0 69 54,3 42 70,5 7 36,4 125 83,4 12 48,1 0 0,0 0 0,0
82 - Гергана Ивова Николаева Враца ПМГ Иван Ценов 41,47 0 0,0 88 69,0 0 0,0 18 86,4 130 86,8 12 48,1 0 0,0 0 0,0
83 - Теодора Росенова Велева Русе МГ Баба Тонка 40,23 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 125 83,4 12 48,1 50 100,0 0 0,0
84 - Владимир Стойчев Слепцов София 125 СОУ 67,63 52 65,4 84 65,9 33 55,7 13 63,6 135 90,1 11 44,4 44 88,2 0 0,0
85 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 62,88 51 64,2 100 78,3 45 75,4 9 45,5 125 83,4 11 44,4 34 68,6 21 43,1
86 - Персиан Любомиров Турсунов София СМГ 57,18 36 45,7 62 48,8 36 60,7 16 77,3 135 90,1 11 44,4 0 0,0 16 33,3
87 - Гергана Мирославова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 54,54 36 45,7 75 58,9 30 50,8 8 40,9 135 90,1 11 44,4 25 51,0 0 0,0
88 - Сияна Петкова Скарлева Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,30 43 54,3 93 72,9 30 50,8 0 0,0 130 86,8 11 44,4 28 56,9 0 0,0
89 - Силвия Тодорова Гелина Пловдив ОМГ Кирил Попов 46,92 0 0,0 80 62,8 48 80,3 8 40,9 150 100,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0
90 - Александър Георгиев Димитров София 96 СОУ 43,95 36 45,7 90 70,5 24 41,0 18 86,4 0 0,0 11 44,4 0 0,0 9 19,6
91 - Неда Янкова Новакова Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,96 12 16,0 89 69,8 33 55,7 0 0,0 130 86,8 11 44,4 0 0,0 0 0,0
92 - Асен Огнянов Патенов Русе МГ Баба Тонка 36,22 0 0,0 87 68,2 0 0,0 16 77,3 95 63,6 11 44,4 0 0,0 0 0,0
93 - Винченцо Тодоров Бунарджиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,73 26 33,3 91 71,3 36 60,7 0 0,0 0 0,0 11 44,4 16 33,3 0 0,0
94 - Кристиан Христов Когелов Русе МГ Баба Тонка 26,83 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 140 93,4 11 44,4 0 0,0 0 0,0
95 - Димитър Росенов Чапаров Русе МГ Баба Тонка 26,41 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 115 76,8 11 44,4 0 0,0 0 0,0
96 - Емили Емилова Хаджииванова Варна МГ Петър Берон 67,42 55 69,1 77 60,5 48 80,3 18 86,4 120 80,1 10,5 42,6 26 52,9 0 0,0
97 - Радостин Бисеров Хаджимарков София ПЧМГ 57,34 38 48,1 102 79,8 36 60,7 12 59,1 120 80,1 10,5 42,6 31 62,7 12 25,5
98 - Радостин Огнянов Даков Плевен МГ Гео Милев 50,40 54 67,9 0 0,0 36 60,7 9,5 47,7 130 86,8 10 40,7 24 49,0 0 0,0
99 - Свилен Маринов Дилчев София 107 ОУ 50,04 0 0,0 94 73,6 42 70,5 8 40,9 110 73,5 10 40,7 25 51,0 0 0,0
100 - Калоян Светославов Димитров Кюстендил ПМГ Е. Иванов 37,42 49 61,7 0 0,0 0 0,0 15 72,7 130 86,8 10 40,7 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS